Archive for februari, 2009

Förkläde som mode – en hyllning!

februari 24, 2009

I den papperstidning, som dagligen infaller i min brevlåda vid vägkanten och utan vilken man skulle leva ett fattigare liv, läste jag  21.02.09 (Svd) Karin Thunbergs  artikel om förklädesmodet. Vi ser nog lite olika på saken.

Utifrån ett modeperspektiv tycker jag, att det är en riktigt bra idé. Ett förkläde som lätt varierar det konstverk du själv utgör, när du klätt dig. Som i ett trollslag. Ett enkelt sätt att variera sin klädsel utan större ekonomiska satsningar och med vilka fantastiska eller blygsamma effekter som helst. Jag kan faktiskt inte låta bli att tänka i miljötermer också…dagens slöseri med resurser leder inte åt rätt håll!

Förklädet har haft många ansikten i min värld. Det hjärtformade med röda bandkanter och broderade figurer som togs på vid  julbaket  för länge, länge sedan. Eller mammas med lingon-  och blåbärsblommor, som jag själv sytt som tio-åring och som alltid fanns med under barndomens somrar. Inte heller har jag glömt tvättförklädet med en ficka för klädnypor, som faktiskt fanns med när mamma blivit mormor och babytvätten vajade i sommarvinden mellan två björkstammar. Slut på nostalgitrippen.

Att se på ”forna dagars hemmafruar som dockor i förkläden…som dekorativ accessoir”, tycker KT är att romantisera det som kallades hemmafrutillvaro, ”inte ett tecken på mognad – utan dumhet”.  Jag håller inte med om att dagens modeskapare är omogna och dumma, möjligen historiskt okunniga. Förklädet var ett praktiskt arbetsplagg i tider som dagens yngre människor har svårt att föreställa sig. Inte har de sett kvinnor i ett slitet förkläde röra i en ångande tvättgryta – annat än på film. Känslomässigt ett kuriosum! 

Varför inte se saken från en positiv sida? Dessa s.k. hemmafruar gjorde mycket stora insatser, som kom inte bara deras familjer, utan hela samhället som sådant tillgodo och det i oräkneliga generationer. Det var tider,  när nivån på dagens samhällsservice inte ens kunde anas. Jag tycker att man skall minnas alla dessa kvinnor med tacksamhet och med ett stort mått av förundran över allt de orkade i sin vardag.

Och se  förklädesmodet som en hyllning och ett sätt att inte glömma och gömma !

Därmed inte sagt att jag tror eller tycker att dagens dubbelarbetande kvinnor lever ett enkelt liv, även om de lever under frigörelse, valfrihet – och vårdnadsbidrag. Jag tycker också, att man skall minnas alla de män och fäder, som hade en annan roll än idag, men som inte slet mindre för sina familjer för det. Och bästa Karin Thunberg, jag tänker bära den nya modeaccessoiren förklädet och därmed hylla gångna tiders kvinnor och män i deras dagliga arbete. Jag avslutar dagen med att säga att jag tycker att modeskaparnas förklädesidé också kan hyllas – i miljöns tecken.

Annonser

vandalisering på film – konst ? qui bono ?

februari 19, 2009

Egentligen räcker rubriken som inlägg. Var och en som har sitt vanliga vardagsvett i behåll måste rimligtvis fråga sig vad detta handlar om. Visst handlar det om konst, frågan är bara vilken. Jag svarar utan omsvep: konsten att under falsk beklädnad dölja ett kommersiellt intresse,     konsten att visa fullkomlig hänsynslöshet gentemot sina medmänniskor, konsten att visa häpnadsväckande omognad i vuxen ålder, konsten att göra det än svårare att få gehör för konstens berättigande  i ekonomiska termer i en svensk kommun… listan kan göras lång, mycket lång !

Jag nöjer mig med ovanstående i det att jag rekommenderar att rösta  för förslag av Lars Ryding,  Svenska Dagbladet, 19.02.09, sid 12, Nyheter: ”Fem projekttips till Konstfackstudenter”.  Någon däremot ? Skulle inte tro det.  Något roligt ska väl vi skattebetalare ha i alla fall.

Säkerhet vid gymnastik och idrott

februari 12, 2009

Många har nog med sorg i hjärtat och stor förfäran noterat, att det förekommit dödsfall och olyckor vid idrottsanläggningar nyligen. Den måltyp som använts  finns inte  i anläggningar i Värmdö kommuns regi. Kommunen har avtal med ett företag, Rantzow,  som fortlöpande kontrollerar de idrottsanläggningar, vilka genom kommunen upplåts till barn och ungdomar. De brister man finner på fast eller lös egendom, listas och rödprickas, vilket medför omedelbar åtgärd och att de ej får användas. Man gulprickar det som inte behöver avstängas före åtgärd. Grönprickat är godkänt. Dessa listor finns tillgängliga vid alla anläggningar som institutionen Värmdö kommun brukar.

I dagsläget behöver åtgärder för c:a 350.000 kr vidtas, enbart vid Kvarnbergsskolan i Gustavsberg för runt 100.000 kr. Välkommen upprustning av en från början väldigt fin skola på ett underbart läge. Den ligger  fritt och luftigt på höjden ovanför det område som planeras bli centrum i Gustavsberg med park och konstnärlig utsmyckning värd en bruksort med  både stolta och gamla anor . 

I tider av global finanskris och repression kan detta låta ekonomiskt betänkligt och det är det givetvis också, men på barns och ungdomars säkerhet kan man inte tulla på något vis.  Med det ekonomiska ansvar som den borgerliga majoriteten i Värmdö kommun axlat, löser man givetvis även detta finansiellt.

Allt för att Värmdö kommun skall vara så säkertoch attraktiv som möjligt att bo och leva i!

info från ugndomsting är viktigt!

februari 12, 2009

Värmdö har en Ungdoms-Kultur- och fritidsnämnd. Den har möten en gång i  nästan alla månader med ledamöter från alla partier, som representeras i kommunfullmäktige.

Jag har just justerat protokollet från ett sådant möte. Det kan inte hjälpas att man undrar när och med vilken avsikt  protokollsanteckningar skrivs. Trots  klart svar från ansvarig och kompetent tjänsteman skriver socialdemokraterna angående nämndens uppföljning av ungdomsting som följer: ”…ingen upplysning att lämna om skälet till att planerad och budgeterad verksamhet, av stor betydelse för kommunens ungdomar, inte har genomförts…vi beklagar att intresse inte finns för en kvalitetsgranskning av den egna verksamhetenoch styrningen av denna.”

Jo, man tackar. Här svallar blodet!  Det gör det även i mina ådror, men av den anledningen att man misskrediterar våra hårt arbetande och ytterst kompetenta tjänstemän. Och därtill desinformerar kommunens ungdomar. Så här ligger det till med sakfrågan:

Man gör kvartalsvis avstämning och uppföljning med ansvarig för verksamheten, d.v.s. resultatsenhetschefen. Både lokala och ett centralt ungdomsting genomfördes under hösten 2008. Vid det centrala deltog  fritidschef och nämndordförande. En sammanställning av ungdomens önskemål har gjorts i samband med mötet. Delar av punkterna på denna (lista) har åtgärdats, exempelvis:                                                                            belysning vid fritidsgården Fyrhuset i Stavsnäs                                                                                                                                                                                                     belysning vid uppgång och trappa till fritidsgården Ettan i Gustavsberg                                                                                                                                                   röjning av det ”djungelartade” skogspartiet i  anslutning till Kvarnbergsskolan i Gustavsberg…  

Återstående punkter åtgärdas efter hand och följs upp vid nästa ungdomsting.                                                                                                                             Upplysning för särskilt intresserade: lokala beställningar gjordes  från Ungdoms-, kultur- och fritidskontoret  till Provarmdo under 2008 om anordnande  av ungdomsting. Formen för dessa hittade man inför hösten 2008.

Att inte vårda sig om dagens ungdom lönar sig mycket illa särskilt med tanke på framtiden.

Är du jävig lille vän?

februari 6, 2009

I Nacka Värmdö Posten var en artikel införd med rubrik ”Nattvandrarna vill utveckla arbetet”  03.02.09. Man skriver  att föreningen …”får, efter diskussioner om jäv i nämnden, nöja sig med ett lägre belopp”, än sökta 81.000 kronor för 2009, nämligen 65.000 kr ur Ungdoms- kultur- och fritidsnämndens budget för föreningsverksamhet i Värmdö kommun.

Med diskussionen om jäv hade summans storlek intet att göra! Summan 65.000 kr stod att läsa i möteshandlingarna i det, i god tid före nämndmötet, utskickade förslaget.

Har man suttit i en sjukförsäkringsnämnd i många år, är begreppet jäv ytterst levande. Jag ifrågasatte, att en person som sitter i valberedningen till Nattvandrarna och är politiskt verksam i den beslutande nämnden, deltar i beslut om kommunalt anslag till föreningen. Sekreteraren konstaterade,  att endast styrelsemedlemmar enligt lag är jäviga. Socialdemokraten deltog därmed i beslutet om anslaget. På en försåtlig fråga, svarade jag,  att jag vare sig är verksam eller medlem i någon verksamhet, som lyder under nämnden.

I insinuant ton i artikeln påpekas att (KD):s ledamot i nämnden anmälde jäv, vilket även övriga av majoritetens ledamöter hade gjort med samma bakgrund. Det var alltså inte för att ställa sig på socialdemokraternas sida. Så var det med den saken.

Värmdö nattvandrare är en ideell förening värd att stödja på mer än ett sätt. Föreningen fick 2008 ett bidrag om 40.000 kr och  en mer än 50 %-g höjning av anslaget år 2009 till 65.000 kr. Dessutom har föreningen beviljats ytterligare 65.000 kr för en s.k. tjejsatsning under 2009. Ett faktum som nogsamt undanhölls !  För den räknekunnige blir det totala anslaget 130.000 kr att utveckla sin verksamhet för under 2009.

Är det viktigare för socialdemokraterna att i egna syften vilseleda och skapa oro, osäkerhet och missförstånd hos medborgarna än att sprida kunskap om Nattvandrarnas lovvärda ”tjejsatsning ”?

För övrigt: det är flera än socialdemokraterna som nattvandrat!

Spåren förskräcker !

Tankar den 5:e februari

februari 5, 2009

Värmdö är ett skärgårdsparadis på så många sätt. Jag tror att bortemot 37.000 här boende håller med om det. Och det är väl just därför vi bor här. Själv flyttade jag hit för några år sedan, efter att en lång kall och blöt höst  ha åkt igenom hela Stockholmsområdet med 10 mils omkrets  från centrum räknat. Och visst drog havet på många ställen, men Gustavsberg med sin intressanta brukshistoria, sitt unika porslinsmuseum, sin mycket gamla kulturhistoria och så hela den fascinerande övärlden med alla 10.000 öar – ja det blev oslagbart!

Idag föll stora tunga snöflingor utanför mitt köksfönster och just som spåren efter den lilla svartvita katt som brukar slinka förbi försvunnit, dök den upp och tassade så försiktigt över min altan, som en påminnelse om hur nära vi lever ett internationellt pulserande liv så här i utkanten av den stora , tysta och mörka skogen. Och visst är det väl kontrasten mellan ett internationellt präglat storstadsliv och den totala naturupplevelsen, som är så fascinerande.

Värmdö växer. Det är nog en oundviklig utveckling.  Än så länge ligger landskapet ganska jungfruligt framför oss.  Än har vi tid att noga betänka och besluta hur vi ska bevara så mycket som möjligt av fri natur för ett rörligt  friluftsliv och ändå fungera som ett levande samhälle med arbetsmöjligheter och nödvändig service.

Snön faller nu nästan osynligt tunt och mörkret lägger sig.  Dags att tända en brasa och glädja sig över en kommun som tar ansvar och drivs av omsorg om sina medborgare!  –  Floskeltopp som är nådd?  Nej, tacksamhet över att bo i en del av världen som innebär så stora möjligheter till ett rikt och tryggt liv.

Testrubrik

februari 4, 2009

Lite text