Hallå verkligheten – En viktig röst bland tjugosju!

Jag såg den på långt håll. Länge var det en svart prick mot vita slöjmoln under en isblå vårhimmel. Så gick den in för landning. Koncentrerat men ändå på något vis så slängigt nonchalant, som bara fullständig kontroll medger. Den tog mark med ett tvärstopp. Några majestätiska steg med knäleden bakåt och där stod den. Vi iakttog varann under absolut tystnad. Så bröts tystnadern av ett skri, som väckte upp den slumrande verkligheten till sig själv. Yrvaket ruskade några tilltufsade  fjolårsstrån på sig och beredde sig för att ge plats åt nya friska. Vinden, som passade på att morska upp sig över fältet, blåste rakt genom mitt oskyddade vinterhjärta…och så plötsligt kom de andra. En efter en landade de, gick hit och dit, pickande bland tuvorna. Och detta var varken ”Tredje Torsdan i Thor, eller Skånes jor”. Snart sänkte sig tystnaden och stillheten igen över det öppna fältet. Tranorna drog vidare. Symboliken syntes mig glasklar. 

Vad blev kvar av denna naturens uppvisning av näringsvett under koncentration och samarbete? Jag slogs av Victor Hugos tanke om Europas stater i humanistiskt och fredsvänligt samarbete. Det gick lång tid av förfärliga händelser över kontinenten, innan en europeisk gemenskap formerade sig mitt i förra århundradet och fram till den politiska realitet, som Sverige är delaktigt i sedan 1995.

Under den långa tid av 44 år som Sverige iakttog den Europeiska Gemenskapen, som en svart prick på långt avstånd, slöts Parisfördraget 1951 genom upprättandet av Kol-och Stålunionen, Romfördraget 1957 med den ekonomiska- och atomenergigemenskapen, Enhetsakten 1986, Fördraget om Europeiska Unionen i Maastricht 1992, Vitboken 1993, Schengenavtalet 1995.

Och så gick Sverige in för landning efter en folkomröstning och blev medlem tillsammans med Österrike och Finland. Tyskland var återförenat 1990, Sovjet var upplöst 1991. Som en bland femton stater befann vi oss, pickande och sväljande lagar, direktiv och förordningar. Amsterdamfördraget 1997 innebar bl.a. stärkt rättsligt samarbete, samarbete i utrikespolitik och folkhälsa, fri rörlighet för personer…men så blev det tvärstopp. Där stod en del av oss i  medlemsstaten majestätiskt bakåtböjda, skriade, skränade och gestikulerande, alltmedan Euron infördes 1998. Vi pickade i gurkor och snus och trängdes mellan alltmöjligt fjolårsgräs,  medan Sveriges undergång syntes en del nära.

Vi fick oss också till livs öppna gränser med ekonomisk utveckling under fredens och demokratins fana, fri rörlighet för människor, varor, kapital och tjänster. Vi fick ett beslutsfattande Europeiskt Ministerråd, ett Europaparlament för folkviljan, utövande demokratisk, politisk kontroll. Vi fick en Kommission som ser till att fördragen efterlevs, att direktiv och förordningar genomförs. Vi fick möjlighet att väcka talan vid EU-domstolen, som ser till att fördragen tolkas och tillämpas korrekt. Vi har sedan 1974 det Europeiska rådet där stats- och regeringschefer möts ett par gånger per år. Vi fick Förstainstansrätten  för enskildas talan mot gemenskapen. Vi fick Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén…

De högsta skrien har tonat bort, den värsta oron har lättat. Vi är många, som ser fördelarna och vikten av att Sverige är en aktiv part i det europeiska samarbetet. Vi vill vara med och värna Sveriges intressen i Europa. För jobben, arbetsmarknaden. För miljön, hälsan och överlevnad. För trygghet i en allt mer kriminaliserad värld. För globalisering i fred, rättvisa och demokrati.

Det är absolut  nödvändigt att delta i det kommande EU-valet, för att få så många som möjligt av dem vi känner, tror och litar på,  att lyfta vingarna och lätta mot de gemensamma institutionerna. Våra långa traditioner av samarbete och koncentration för överlevnad under demokratiska former måste få genomslag på den europeiska arenan. Vi kan kämpa och vi vill kämpa, men bara om vi får vara med på scenen.

Rösta i EU-valet!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: