Archive for augusti, 2009

Slösa och Spara och Gudmundson

augusti 22, 2009

I min favoritdagstidning sedan späda barnsben och det torde vara långt före Per Gudmundsons inträde i jordatmosfären, skriver nämnde att ”väljarna vill inte slösa”. Skönt att läsa. Det är även mitt intryck på lokal nivå.

Gudmundson berättar om Sparbankens seriefigurer Spara och Slösa. Det var inte något som vi självmant läste på min tid, småfjantiga som vi tyckte att figurerna var. Vi låg mera åt Pippi Långstrumphållet…

Ansvarstagandet från den borgerliga regeringens sida får gott betyg, enligt en augustimätning av väljarnas vilja beställd av Svenskt näringsliv. Det bör även Per Gudmundson få, vars artiklar i Svenska Dagbladet alltid är tänkvärda och med fördel refereras till.

Med stor tillfredsställelse ser jag även Anders Borgs flaggande för en s.k. krisbudget i samma del av Svd. Lokalt i Värmdö föredrar vi samma realism i vardagen. Det är i den vardagliga verkligheten, vi som kommunpolitiker måste handskas med de skattekronor, som vi får att förvalta av våra medborgare, med största eftertanke.

Försiktiga uttalanden om bruten konjunkturnedgång och stabiliserande ekonomi är efterlängtade budskap. Sparande, omprioriteringar, senarelägganden av investeringar kan ändå inte undvikas. Samtidigt som alla vägar måste prövas för att motverka den svåra ungdomsarbetslösheten. Jag upplever, att man har förståelse för alla delar bland medborgarna i stort sett. Och att man håller med Per Gudmundson: bättre med Spara än med Slösa.

Sjöliden gudabenådad!

augusti 22, 2009

Sjöliden gudabenådad – låter floskelaktigt?  Inte nödvändigtvis.

Jag vaknade till regndroppars försynta fallande  på min terass. Så skönt att lyssna till naturens ljud. Hämtade tidningen under paraply och njöt det stilla lantliv man kan göra, här i storstadens omedelbara närhet.

Denna lördag skulle de sinnliga upplevelserna stegras i samma takt, som solen nu sjunker mellan glesa tallar och sirliga björkar i toner från grått till  lila och mot orange.

Till Sjölliden kom jag under uppsprickande molntäcke och en gudabenådad utsikt över himmel och hav. Realistiskt avbildad skulle en sådan vy närma sig hötorgskonst meed förfärande tydlighet.

Mitt deltagande handlade om det kommande kyrkovalet och information från den opolitiska gruppen ”Samverkan för kyrkan i Värmdö”, som har som målsättning att förädla, vårda och värna om kyrkans ekonomi och verksamhet.

Varför engagera sig? Jag tycker att det finns all anledning att göra det. I en värld med  mycket snabba förändringar, tilltagande anonymitet och tvära ekonomiska kast med ofta dramatiska effekter, står kyrkan för stabilitet och medmänsklighet.

Kyrkan representerar för mig, nu som tidigare, en källa till trygghet och omsorg, social och andlig utveckling och samtidigt och inte minst som bärare av tradition och kultur. Därför är jag, alldeles oavsett personligt ställningstagande i trosfrågor, angelägen att delta i värnandet om kyrkans vårdande arbete i takt med tiden och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar.

”Samverkan för kyrkan i Värmdö” är en nybildad sammanslutning och det känns riktigt för mig, som förhållandevis ny i kommunen, att starta från ett ograverat läge. Gudabenådad är och blir Sjöliden genom många människors osjälviska arbete för en bättre värld.

Och så kom Therese Andersson!

Ur denna späda varelses änglalika uppenbarelse kom de härligaste svängiga och de vackraste klassiska toner. Tala om gudabenådad upplevelse. Jag skulle ha kunnat lyssna hela långa kvällen. ”Underbart var kort ”. Alldeles för kort, men minnet bleknar långsamt och augustimörkret sänker sig.