Archive for oktober, 2009

ta internet på allvar

oktober 31, 2009

Läste 29.10.09 i SvD, UNDER STRECKET: Det är dags att ta internet på allvar. Det ingav hopp. Som politiker bör man inse vidden av den information man får av Nicklas Lundblad, artikelförfattaren.

I alla fall om man som jag i tjugotalet år hävdat att vårt nuvarande politiska system egentligen inte fungerar längre. Inte för att jag haft eller har någon konkret lösning på problemet eller förslag på hur ersättningen borde se ut. Det överstiger min kapacitetsnivå.

Man har länge hört röster som talat om  det andra stora steget i vår mänsklighets historia. Ett: den neolitiska revolutionen. Två: datarevolutionen. En fråga inställer sig omedelbart: vad är demokrati? Folkstyre ?  Vi lever idag i en representativ demokrati av västerländskt snitt. Hur demokratiskt är det egentligen? Med de möjligheter internet ger oss!

Tanken svindlar: vi har sedan antiken levat i en demokratins barndom, tvåtusen år. Och nu håller vi på att bli vuxna. ”…en ny sorts maktrelationer blir allt tydligare och politikens institutioner förändras snabbt…” Artikeln pekar på de decentraliserade regleringsmodeller som växt fram genom nätet, som den snabbast växande mänskliga organisation man hittills känner till.

Mig fascinerar tanken att detta internet, som struktur, inte är så nytt som man förskräcks att tro. Nätverk som länkas och ”skapar flytande maktstrukturer…” som ”…står i stark korrespondans till olika redan existerande mänskliga organisationsformer.” I våra hjärnor återspeglas, biologiskt, all information genom våra neurala nätverk.

Så är vi där igen: Platon! Allt som finns i vår mänskliga tillvaro är bleka kopior av något därovan. Blott en strimma av gudomligt ljus faller över våra  jordiska själar. Staten och makten som spegelbilder av kroppen och själen. Politisk filosofi. Historia.

Vad är det vi håller på att få  möjlighet att skapa genom denna andra revolution?  En folklig demokrati av annat slag än vår representativa? Internet kommer att förändra maktutövandet, har redan förändrat maktutövandet. Men de nätverk, som knyter samman ekonomi, medier och politik, är en framgång, som i sig även innebär faror. Jag oroar mig för att man i politiska led fokuserar på att begränsa och förbjuda i stället för att sträva mot att utveckla nya strukturer för styrning av en, inte ny, men annorlunda sig vidareutvecklande värld i förmodligen snabbare och snabbare takt.

Vem som helst kan, som har tillgång till och förstår tekniken, nå ut med vilket budskap som helst globalt. Vad betyder det? Frågan lämnas öppen. Skrämd av erfarenheter av mänsklig ondska,  fascineras jag ändå av tanken på goda möjligheter för mänskligheten.

Jag tänker på en mig närstående av det yngre slaget sa: Hur kan man tro att man kan vrida tiden tillbaka? Bygga vidare, det är vad det handlar om och försöka förstå vad så många redan vet.