Archive for december, 2009

Näsduken?

december 8, 2009

Varför är jag  fascinerad, samtidigt som jag känner mig avvisande till Herta Müllers författarskap? Den personlighet som framstått i  intervjuer och på bild i dagspressen (läs SvD), är inte den jag finner i det ytterst lilla ingenting, som jag läst av hennes författarskap. Allra minst i hennes Nobelföreläsning, som jag slukade till morgonthéet.

Så storslaget, så avklätt, så nära och –  så anklagande. Är det mig hon ställer inför skranket? Mot näsduken? …”näsduken i alla tider …en fråga om …människans akuta ensamhet.” Så slutar Nobelföreläsningen.

Visst är det mig hon anklagar. Mig i form av mänsklighetens obegriplighet. Som bränner och lockar. Tanken slår mig att hade detta varit ett annat århundrade, så hade Herta Müller bränts på bål. 

Bränd och återuppstånden – genom näsduken. Gång på gång. Eller är det jag? Jag känner mig avrättad av tvånget  i hennes ord. Ordens oregerlighet i sina drakoniska avslöjanden av den meningslösa verklighet, som hon gör allt för att betvinga genom ord. Och betvingar med en näsduk.

Kan det vara så enkelt? Jag känner ju igen alltsammans. Mänskligheten i all sin skröplighet. I all sin meningslösa livsvilja. Atemschaukel ständigt och på nytt.

Ja, så enkelt kan det vara.

tillbaka till fattig-Sverige ?

december 6, 2009

Socialdemokrater försöker sänka kristdemokrater i lokalpressen, Värmdö. Det är egentligen inte värt att ägna en tanke. Ett så maliciöst inlägg i bostadsdebatten, som det som hamnat bland insändarna på sida 2 i Mitti 01.12.09 sänker nog bara sig själv. Så jag avhåller mig från vidare kommentarer.

bättre ledning? Värmdö?

december 6, 2009

Jaha, oj då…

oppositionen i Värmdö ondgör sig för femtioelfte gången över den nya kommunala organisationen i lokalpressen. Den idé och kraft man saknar hos majoriteten, anser man sig själv ha. Vad är det för en kraft? Jo, man föreslår en återgång till det gamla.  Man har fortfarande inte annan kraft än den till reträtt från utveckling och framsteg i en snabbt föränderlig värd.  Hur detta ekonomiskt motiverar en skattesänkning  är en unacceptabel inexactury, för att citera en känd statsman.

Skattesänkningar är inte någon slags kastboll, som kan slungas hit och dit.  Att ha ambitionen att sänka länets högsta kommunalskatt , betyder inte att man a priori sänker den, för att det är valår, eller har varit valår. En skattesänkning  skall var ekonomiskt bärbar och försvarbar. Det är den inte i det konjunktutläge vi befunnit oss i sedan en tid.

Långsiktig realism i argumentationen är bra. Vad oppositionen föreslår är en ny omorganisation, baklänges. Våra skattebetalande medborgare är inte dumma.