Archive for januari, 2010

Ösbyskolan klass 8 – politik

januari 25, 2010

Klass 8 Ösbyskolan, Värmdö, var på workshop i kommunhuset Skogsbo. Att det är inspirerande att lyssna på ungdomar är ingen stor nyhet. Ämnet var politik, kommunalpolitik och nämndarbete. Man skulle punkta och klassa i prioriteringsordning vad en Ungdoms- kultur- och fritidsnämnd borde satsa på med 20 miljoner på fickan. Att ungdomarna  skulle visa sådant  engagemang och diskutera så livligt var sannerligen härligt att uppleva. Det känns förtröstansfullt inför framtiden.

Lite ställd blev jag inför frågan varför jag bestämde mig att jobba politiskt. Det är länge sedan jag stod med frågan för första gången och skulle ge mig själv ett svar. När hjärnan spelat filmen om livet baklänges en kort sekund, läste jag av två svar.

Det första var att ett land, en kommun skall styras. Vem skall göra det? Ja, det är ju vi själva, medborgarna. Alla borde göra sin plikt och delta under någon period i stt liv. Nu fick jag chansen.

Det andra var att jag, som förhållandevis ung och med barn i grundskola och gymnasium, upplevde att de inte hade så värst mycket att säga till om. Inte de möjligheter att ta och ge information, som stod i relevans till deras kunskaper och tankar om skolan, livet i en kommun och än mindre i staten. Ungdomar ser, känner, förstår och kan förmedla. – Det upplevde jag igen idag!

Jag ville påverka den här situationen och svarade ja. Det har jag aldrig ångrat. Och min plikttjänstgöring några år i politiken, blev ett livslångt kärleksförhållande.

Att jobba med politik är inte det omöjligas konst, utan det möjligas. Att söka nya möjligheter, bättre lösningar och samtidigt i varje läge ha klart för sig, att man jobbar med mandat från medborgarna – och med medborgarnas pengar är legio.

Jag har till min stora förbluffelse en gång, i denna kommun, hamnat i ordväxling med en politisk meningsmotståndare inom socialdemokratin om vems pengarna, som står till nämndens disposition, är. Hon framhärdade i sina försök att få mig att påstå att pengarna är mina. En välvillig tolkning skulle kunna vara, att hon menade mina som majoritetsföreträdare och inte hennes i oppositionsrollen. För mig gäller även i majoritetsställning att pengarna är medborgarnas – i form av inbetalade skatter – och ingen annans. Det är medborgarna som skall ge besked om, hur de anser att skattemedlen skall fördelas. I första hand när de röstar. Ett sidospår kanhända i denna skrivelse. Men alltid att betänka!

De spontana svaren från dagenas 21 elever var intressanta att höra, även om det i första hand var exempel på hur en kommunal nämnd fungerar, som var dagens ämne.

Att som kommunpolitiker få delta var berikande och lärorikt. Jag är mycket glad över det. Och hoppas att åttorna från Ösbyskolan tyckte att förmiddagen kändes konstruktiv.