Archive for mars, 2010

moderaterna höjer min pension!

mars 31, 2010

Tredje höjningen av min pension sedan 2006 – genom tredje skattesänkningen på fem år! Av den s.k. moderatledda Alliansen. 5 miljarder i denna omgång från och med 01.01.2011. – Om den borgerliga Alliansen får förnyat förtroende i höstens val.

Dryga 10 miljarder sedan 2006. Effekt? Min levnadsstandard höjs. Effekten av lågkonjunkturen minskas. Effekten av att den s.k. (av både röda och blå beslutade) bromsen slagit till lindras!

Jag hör kören av rop om populism, men det är förgäves. Människor i allmänhet är inte dumma! Jag vägrar tro att en vanlig arbetstagare, om än pensionär,  inte kan räkna.  Jag kan verkligen inte föreställa mig att en pensionär är oemottaglig för fakta.

Detta handlar om en långsiktig politik och ett ansvarsfullt prioriterande. Varför förstöra glädje och tillfredssställelse över möjliga beslut i ekonomiskt positiv riktning för gemene man? Samma svar: det kan nog de allra flesta föreställa sig. Valet som närmar sig!

Den sägs att det kommer att bli en smutsig valkamp. Vem önskar sig det? Inte väljarna i alla fall. Och heller inte en vanlig moderat, det går jag i god för. Så var finns då valets onda genius? Bedöm själv. Det finns i alla fall ingen som helst anledning för Alliansens företrädare att ge annat än relevant information till medborgarna .

Sänkt skatt för pensionärer 01.01.2011 om  den borgerliga Alliansen vinner valet den 19 september!

Annonser

hjärttransplantationer!

mars 24, 2010

Läser med stor tillfredsställelse Catharina Elmsäters Svärds uttalande att  ”man måste titta på alla faktorer när man fattar beslut”.

Jag hoppas att det leder till att RSN tänker om. Deras beslut verkar synnerligen obetänkt – och att hjärttransplantationer kommer att göras i fortsättningen som tidigare i Stockholm.

har moderaterna sänkt min inkomstpension?

mars 22, 2010

Nej! Jag säger det direkt och det borde varken vara en nyhet eller en moderat fråga. Moderaterna har inte sänkt min inkomstpension!

Ja! Inkomstpensionen kommer i år att sänkas med 3 procent. Och förmodligen även nästa år med 3 procent. Men det är inte den s.k. moderatledda Alliansen eller moderaterna som kommer med detta svinhugg.

Det är effekten av ett beslut som tagits i enighet, av båda sidor, av röda som blå. Det finns inget beslut om en, en gång för alla, fastlagd summa som skall utgöra min pension. Pensionen går ur hand i mun och varierar med konjunkturen. Faller börsen så faller pensionen. Stiger arbetslösheten så sjunker pensionen. Vi lever längre. Det kräver mera pengar in i pensionssystemet.  Unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden…

Jag tror faktiskt att de flesta begriper en så enkel och ytlig beskrivning av problemet. Om de får den sig till livs. Tyvärr så har vi ju ett begrepp som kan kallas vulgärdebatt och den lever ett särskilt rikt liv i valtider. Den går ut på att misskreditera. I detta fall Allians och moderater. Det är trist. Det är tarvligt. Det är riktigt dålig taktik.

Nej, moderaterna har inte sänkt min inkomstpension. De har tvärt om höjt den, om än inte så mycket. Men höjningen äts just nu upp av lågkonjunktur, finanskris och svår arbetsmarknad.

Jag säger det igen: Alliansen och moderaterna har höjt min inkomstpension!

konferens Värmdömoderaterna

mars 21, 2010

Efter vårlik ilandstigning vid Stadsgårsdskajen i vårdagjämningen 20 mars sitter jag nu och stirrar på ett ihållande väderfenomen under den gångna vintern. Det snöar. Det kyler inte ner den positiva känslan efter Värmdömoderaternas traditionella vårkonferens på Cinderella .

Vi har diskuterat handlingsplaner inför kommande val.  Konkreta diskussioner som utmynnade i förslag som skall efterkomma våra kommuninnevånares behov, rättigheter och önskemål i möjligaste mån, med den skattebas vi har att leva på. Prioriteringar är inte alltid lätta att göra, eller för medborgarna att förstå. Det är lätt att lova, men falska förespeglingar bär aldrig något positivt med sig i längden.

För egen del poängterar jag vikten att vara väldigt tydlig i samband med frilufts- och idrottutövande samt kultursatsningar inom Ungdoms- kultur- och fritidsnämndens, UKFN,  arbetsområden, när det gäller barn och ungdom.

För mig som moderat är det av största vikt att betona, att i den prioriterade gruppen barn och ungdomar innefatta alla med särskilda behov genom tillgänglighet, delaktighet och inkludering i de möjligheter som kommunen har ekonomiska kraft att realisera.

Och att man i detta sammanhang ser det som en nödvändighet och positiv möjlighet att satsa på och vidareutveckla det Ungdoms-och kulturhus, som vi i UKFN arbetat intensivt på att föra till förverkligande senaste året. Detta arbete måste fortlöpa och satsas på under kommande år och i takt med idéer i tiden och ungdomars egna initiativ.

Med den gedigna tjänstemannakapacitet och det arbete som görs i mån av ekonomi och tid för kommunens rika historiska arv och för det nyskapande kulturlivet ser framtiden ljus ut i mina ögon. Allt kan inte göras samtidigt och direkt, men något kan göras varje år efter noggrann och ibland smärtsam prioritering.

Under den gångna veckan hade  jag det stora privilegiet att inviga ett nytt databaserat lånesystem i biblioteket i Runda huset. Fantastiskt. Man stannar länge vid tanken på en bibliotekstradition som sträcker sig från trehundra år f.kr. och till idag.  Vilket otroligt viktigt arbete som utförs av vår bibliotekspersonal, nästan varje dag, varje år, för barn som vuxen,  ny som som gammal kommunmedborgare, fastboende som sommargäster i Gustavsberg som på Öarna. Jag är tacksam och full av beundran. 

Snöflingorna är nu stora som lappvantar. Vintern försöker säkra sitt grepp. Det tar inte kål på vårkänslorna hos en moderat.

La bella principessa – har du sett henne, Tina?

mars 14, 2010

Bara titeln La bella principessa får tankar och känslor att rasa iväg. La bella, den vackra – under bråkdelen av en sekund får begreppet konst sin bestämning. I tider var händelser runt en rondellhund  betecknas som konst, förutom själva teckningen – svindlar tankar och  känslor inför principessan. Ett utttryck av förundran, förväntan och vemod som visste hon redan vad livet blev. En känslighet så stor att målningen lösgör sig ur bladet och principessan ur sin bakgrund av guld . Detta är konst. Leonardo har skapat ett konstverk höjt över det vardagliga, skiljt från den enskilda individens personliga ambitioner att synas och höras.

Jag kommer plötsligt att tänka på en gruk: ”I evighetens perspektiv är ögonblicket som ett liv”. Och på ett möte härförleden. Jag mötte en skapande själ och ett vemodigt hjärta. Jag hade sett henne på ett möte i min politiska vardag en tid dessförinnan. Och sett samma blick av begrundande, vemod och smärta – som hos La bella principessa.  En blick riktad mot ett intet och mot allt det som livet innebär. Mot livets skörhet, dramatiken i de vardagens händelser som man inte kan rå på, mot livets storhet – och eländighet.

 Att känna plötslig och helt oförberedd sympati för en känd och ändå okänd människa kan vara förbryllande. För mig blev det en stund av eftertanke och lyssnande till det språk, som talas med annat än ord. En slags musikalisk rörelse som bar mina tankar. En tonernas  vandring utöver tid och rum – som när jag nu iakttar La bella principessa. En liten bit av Hertas näsduk.

Ju längre jag ser på bilden av målningen, desto mera förbluffad och förtrollad blir jag av samspelet mellan ögon och mun. Hon är så levande som vände hon sig emot mig med en blick av fylld av frågor om meningen med jordelivets vedermödor…som den blick jag mötte nyligen. 

Själv lyfter jag nu blicken och ser att mörkret lagt sig efter en strålande vårvinterdag, medan toner ur ett Sommarminne smyger sig runt mig med fagra löften om vad den annalkande vårdagjämningen innebär. Jag möter i musiken åter ett varmt skapande hjärta med stor omtanke om andra, samtidigt som mörkret därute påminner mig om, att det som för många  människor är glädje, är sorg för andra. 

I alla fall kan Värmdö glädja sig över att inom sina gränser hysa en kulturens fanbärare för  musikalisk glädje och själslig vård. Och hoppas att det i vår unika skärgårdskommun skall kännas  möjligt att förverkliga idéer och livsmål. Att man som kulturbärare skall kunna ge  skaparkraften livsrum och samtidigt känna att det finns bra förutsättningar för eget företagande och välbefinnande.

Jag brukar hävda att kulturen är det kitt som håller vår samfällighet samman. Musiken är en stor ingrediens i sin skapande och helande kraft. För att inte tala om glädjen som den ger! 

Genom kontrasten till mörkret blir ljuset meningsfyllt…sök hennes bild,  Tina, La bella principessas och känn släktskapet. Skönhet har många ansikten.