Archive for april, 2010

Att lura eller luras – det är frågan

april 7, 2010

Vaknade av ett pip, pip och måste småle åt mig själv. Visst signalerade strandskatteartikeln påskskoj. Först medan jag skrev min kommentar såg jag var avslöjandet låg. Det kan rimligen inte finnas någon som tror sig kunna få alla länder kring Östersjön att gå med på att driva en så befängd idé.

Varför strök jag inte hela inlägget med ett skratt? Det tål att tänka på. Spåren känns igen och de förskräcker. Den sortens skattehöjarteknik är inte ny. Ett exempel?

Alldeles vanliga medborgare skaffar sig genom ekonomiska uppoffringar och eget ledighetsslit en egen bostad, eller lyckas köpa en enkel dito. Man sparar, förbättrar, s.k. standardhöjer. Är det bra? Javisst – särskilt för socialiststaten som vid första tillfälle höjer skatten.  Hur går det då för ”hederlig svensk arbetare”, som det hette när jag var barn, i dagens Sverige ”hederlig medborgare”?

Jo, man kröker rygg och knegar på,  för att något senare uppmanas av samma socialiststat att med plakat och armen i luften kräva ansvar och ersättning av de där, som sitter på kassakistan, kapitalet, nämligen företagarna. 

Utan företagande som genererar vinst  inga jobb, ingen pension, ingen sjukvård, inga skolor. Det finns ingen kassakista att ösa ur. Det är de arbetande medborgarna, som är själva kassan. Självklart skall alla ha så bra betalt som möjligt under så säkra arbetsförhållanden som möjligt . Självklart skall alla betalas lika för lika arbete.

Bland annat därför måste invandrarpolitiken, som från början drivits i förvarandets och negetivitetens spår, i grunden förändras.  Det handlar om att ge möjligheter att ansvar för sig själv och de sina i positiv anda,  men också om det konstruktiva i att ta seden dit man kommer.

Genom ökande välstånd under lång tid har det individuella transportmedlet, bilen,  blivit var mans egendom att nyttja, för jobb som fritid. Och blivit just det: ett bra skatteobjekt. Vilka är det som drabbas värst av straffskatterna på bilar och drivmedel? Enkel matematik säger att det är de som har sämst ekonomi och  måste använda bilen för daglig transport bl.a. till dagis för att kunna jobba. Och glesbygdssverige. Diagnosen på den dagliga transportsituationen för barn- o glesbygdssverige blir skattescizofreni. Rödgrönt botemedel är fagert tal.  

Dagens samhällsstruktur är uppbyggd med snabba transportmöjligheter som ett medel. Masstransport såväl som individuell. Det finns inte reella möjligheter att gå, cykla eller åka buss i nödvändig omfattning. Bilen, det individuella transportmedlet, kan inte avvecklas. Bil och drivmedel måste ges möjligheter att utvecklas.  

Man kan lite illasinnat raljera om en dold miljöpolitisk agenda. Åter till det gamla självförsörjande bondesamhället . Ge kvinnorna rätten åter att föda barn vid spisen.  Och mannen rätten till hästen…tillbaka till verkligheten.

Vi har ett alarmerande globalt miljöproblem. Om det låter sig lösas eller drivas åt ett önskvärt håll, kan jag inte uttala mig om. Det hindrar inte att jag anser, att man oförtrutet måste försöka hitta handlingsvägar genom långsiktigt samarbete på global nivå.

Vi har mångfaktoriella lokala miljöproblem. Otrygghet. Arbetslöshet. Isolering. Nedsmutsning. Överkonsumtion. Slöseri… Det är en grannlaga uppgift för politiker i samarbete medborgare att försöka vända trenderna. För övrigt anser jag att en kommun av Värmdös storlek borde ha en miljönämnd.

Aprilskämt roar. Det gör inte tanken på en rödgrön politik efter valet.

Annonser

Skattehöjaridé ingen höjdare över havet!

april 6, 2010

Bladet Skärgården nr 13 önskar glad påsk,  med två små gula kycklingar på framsidan, daterat 01.04.2010. Första april! Är det alltså ett aprilskämt, artikeln på sidan 9 som säger ”Landhöjning kan bli skattehöjning”.

En grupp riksdagsledamöter föreslår i en motion att riksdagen skall införa en särskild landhöjningsskatt. Miljövänner i landet, skriver bladet, står bakom förslaget vid en ev. koalitionsbildning efter valet, med förbehållet att det skall gälla runt hela Östersjön.

Landhöjningen är c:a 10 mm om året med ganska stora variationer från kustremsa till kustremsa.  Tio centimeter på tio år o.s.v. Men hur är det då med oron för höjning av havsytan på hundra års sikt? Smältande glaciärer i milt klimat har ju höjt havsytan någon mm per år under 2000-talet. Om denna nivåhöjning skulle bli större än landhöjningen, skall då strandägarna betala höjd skatt för marint reservat?

Skattepengarna vill man använda till att stoppa klimatförändringarna med. Var finns en smula vanligt bondförstånd? I alla fall inte i den här löjeväcknade motionen. Aprilskämt var ordet!

Detta är säkert Skärgårdens lilla aprilskämt med läsarna. Pip pip, sa kycklingarna och log.

selektivt minne symptom i valtider?

april 6, 2010

Hemkommen efter en hundramilafärd från de nordliga breddgrader var tystnaden är så stor att den kan, om inte ses, så höras, ögnar jag igenom den bunt tidningar som fanns i min brevlåda.  Nyhetsabstinensen är inte lika besvärlig som förr i världen efter en vecka i ödemarken. Ja, jag erkänner, jag släpade med den lilla bärbara…

Som sagt hemkommen faller mina ögon på några rader om ”snurriga planer om helikopterbas” på Nacka Värmdö Postens framsida. Jag bläddar fram sidan 8. Det allorstädes närvarande oppositionsrådet, S, har helt nyligen fått veta hur det ligger till med planarbetet.

Problemet har varit på tapeten så länge jag bott i den här kommunen och det är givetvis frustrerande. En ambulanshelikopter som snabbt kan nå nödställda i vår örika utan-landförbindelse-kommun kan vara skillnaden mellan liv och död, både för fastboende och turister.

Utan att fördjupa mig vidare i det välkända ämnets mångåriga turer, kan jag bara hoppas att beslutskvarnarna skall mala fortast möjligt för ett positivt beslut för Värmdös del – och att inte också dragarna av kvarnhjulet skall drabbas av bestörtning och selektivt minne.

Lösningen kan inte ligga och skvalpa hit och dit i tio år till. Och lösningen måste innebära hänsyn till medborgarnas liv och lem.

Hämtade just in bladet Mitti och konstaterar att nu drabbas vi alla av bestörtning – om tidningens referat under rubriken nyheter stämmer med verkligheten. Vilka som bör belastas med epitetet selektivt minne tål att tänka ett varv till på. Alldeles oavsett vilka som tänkt hur fram till dagens läge, är situationen betänklig.  En gång till: det handlar om snabbhet, säkerhet  och människoliv.