Archive for maj, 2010

spåren förskräcker: tv-debatt med Fredrik – Mona

maj 10, 2010

Hade någon väntat sig något annat? Något annat än socialistisk valpropaganda contra moderat försök att föra en debatt  om väsentligheter inför valet 19.09. I akt och mening att klargöra så långt möjligt under 45 minuter de tydligaste skillnaderna i de båda partiernas program och utfästelser.

Att dagen efter via pressekreterare (?) förklara att Mona Sahlin menat något annat än vad hon påstått på grund av feber är enbart dumt. Fredrik Reinfeldt contrade direkt med korrekta siffror, så Sahlin hade sin chans. Visst att debattera på detta sätt är inte som ett samtal på tu man hand, men det är ju trots allt en aspirant till statsministerposten.

Vestigia terrent – jag kan säga att jag känner igen systematiken. På kommunal nivå ser vi samma socialistiska sätt att driva politik på. Man antastar och försöker kompromettera så långt möjligt. Var finns känslan för att lösa problem, att gå framåt, att utveckla kommunen? Var finns ambitionen att förvalta skattebetalarnas pund för bästa möjliga utfall – för medborgarna och inte för den egna taburetten?

Det skall i rättvisans namn sägas, att visst finns det kommunalt socialister att samarbeta med för medborgarnas bästa mellan valen. Min erfarenhet är dock, att i samma takt som man närmar sig riksdag och regeringskansli, rinner tänkandet ut i propagandans och hämndens handlingskanaler. Man uttrycker sig, vid passande tillfälle i det kommunala nämndarbetet, konkret sålunda: …”vi skall fortsätta att vara lika dj-t besvärliga”…som under gången tid av denna mandatperiod. 

På uppdrag av medborgarna? Som sagt: Vestigia terrent. Spåren förskräcker.