Samarbete med ungdomar…ja!

Efter att på enträgen begäran givit röst åt kritiska medborgare på detta forum  – återgår jag till att göra min egen röst hörd.

Igår hölls ett möte som behandlade samarbete mellan ungdomar och förträdare för kommunen, politiker representanterade av majoritet och opposition i Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden (UKFN) och tjänstemän från ungdoms- och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av ett Ungdomsparlament. En institution som är ny i vår kommun, men inte i landet. Det innebär att man i praktiken skall pröva former för politiskt samarbete, en satsning på demokrati i undervisningen i gymnasieskolan. Ambitionen är att ge ungdomar möjlighet till insikt i politiskt beslutsfattande och aktuella samhällsfrågor.

Viktigt är att fånga upp och inspirera till intresse för demokratiska möjligheter, genom ungdomars deltagande i sin kommuns dagliga liv, att ta del av och ta fram förslag till lösningar på lokala problem, att kunna följa arbetsgången och se utfallet i form av beslut och resultat.

Jag anser det vara riktigt och viktigt att Ungdomsparlamentets och UKFN:s styrgrupper, representerade av politiker och tjänstemän, på olika sätt kanaliserar politiska frågeställningar i samverkan med kommunens Ungdomssamordnare. Frågor och problem som uppkommer på Lokala Rådslag och Ungdomsting bör på detta sätt kunna få genomslag i kommunalpolitiken på ett konstruktivt sätt.

Från lokalt till nationellt. Alliansen vill satsa fyra miljarder på en särskild satsning på lärlingsplatser och utökad jobbgaranti. För elever i gymnasiet skall en ny anställningsform införas, som innebär provanställning för unga under 23 år, i arton månader. Alliansen satsar även på coaching vad gäller fler platser i jobbgarantin.

Mobication (mobility and education), rörlighet och utbildning är begrepp i dagens globala värld, var jobb omsätts i en allt snabbare takt. Genom satsningar på utbildning och kunskap om demokratiska villkor i vardagens verklighet, ökas rörlighet och reella möjligheter till jobb.

För jobbens och ungdomarnas framtid rösta på moderaterna!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: