Archive for september, 2010

Kinderägg- ungdom(S)listan?

september 30, 2010

Nog blir man förvånad! I termer av politiska överraskningar är socialdemokratiska Ungdomslistans, Värmdö, kandidater så oförutsägbara som de kan bli.

Först: Man blir uppförd som debattör på Gustavsbergsteatern med ämne ungdomsfrågor, utan att tillfrågas. Ett misstag som följs av ömsesidig överenskommelse om ny debattid en vecka senare.

Sedan: Till den debatten kom ingen utom jag själv. Eftert lång väntan kom så Ungdomslistans förmedlare till det uppspända tältet med röd ro(S) och högtalaranläggning utanför Coop, Värmdö Marknad.

Vi hade ett kortare, trevligt samtal, för att hon skulle kunna förmedla mina svar på frågor som brevledes och i förväg tillsänts mig av ungdomarna – som inte behagade infinna sig ens efter 45  minuter.

Någon mer än jag som kommer att tänka på ett Kinderägg? Tre överraskningar i en – heter det i reklamen. Vad blir nästa (överraskning)?

p.s. Naturligtvis, hade jag så när sagt, publicerar man inte en insändare med innehåll som ovan i lokalpressen. ”Man merkt die absicht”, hette det, när jag var barn, bland ”di gamle”. Och inte förstod man ett dyft. Detta problem är sedan länge avhjälpt! Sänder en tacksamhetens tanke till pressen av båda kulörerna i Värmland. Bra exempel att ta efter!

Min avsikt med insändaren, var givetvis att låta ungdomarna komma till tals, för ett livgivande och lärorikt replikskifte, såväl som möjlighet till offentlig förklaring. d.s.

främlingsfientlighet – nytt fenomen?

september 26, 2010

Skrev nyss på FB att man måste sluta symptomlindra, när det gäller en sedan decennier förfelad invandringspolitik. Det är hög tid att börja leta efter orsaker i stället. Orsaker till att så många valt att ge sin röst till ett parti vars huvudmission är att radikalt minska invandring och decimera antalet  invandrare som idag finns här.

Vi är alla invandrare under olika tidsepoker och olika strömningar. Ett tillflöde vad gäller många olika aspekter är i grunden positivt för framtiden. Det gäller vidgade perspektiv i allmänhet, tillskott i yrkeskunnande, vetenskapligt forskande, kulturella impulser, breddat befolkningsunderlag, ny arbetskraft, nya företagare,  mera litteratur, musik, konst…etc.

Tyvärr är mycket av detta slumrande kapaciteter, sedan dagens typ av invandring börjat ”ta fart” . För detta skall man inte klandra invandrarna, anser jag. I mycket har de fått felaktig information om, vad de är på väg till, råkat ut för falska förmedlare, samlats ihop i grupper som skall ”tas omhand”, förutom de rent mänskligt sett ohyggliga förhållanden, som förorsakat sökande efter en ny tillvaro, snart sagt varsom helst.

Att det idag innebär mångfasetterade och svårbemästrade problem, lönar sig föga att förneka. Ett av dem är framgången för ett invandrarfientligt parti i det nyligen genomgångna valet.

Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Hat, hämnd och avståndstagande  leder inte i rätt riktning. Skuldbeläggande och fördömande heller inte. Vi måste samtidigt förstå att det är en mänsklig instinkt att värna om sig och sitt, att det gäller både oss själva och de invandrande.

Vi vill gärna se oss som ett rikt och generöst land, som kan och vill ge en fristad till dem, som har det riktigt svårt. Då bör vi också ge dessa människor en fristad, för att de själva under våra lagar skall kunna bygga upp egna konstruktiva liv. Ge möjligheter, inte döma till evig passivitet undet bidragstagandets allmosepräglade utdelning.

Vi är som sagt alla invandrare. Det är bara tidsaspekten och det historiska flödet som skiljer.

Lars Ryding: högmodiga segrare? – eftervalsvånda

september 24, 2010

Högmod och högmod…jag hittade en artikel från SvD 16 september…”högmodiga segrare dansar natten lång” av Lars Ryding (LR). Är det möjligen jag, som i seg eftervalsväntan på resultatet på kommunnivå, inte förstår skämt eller oförarglig ironi?

Jag känner inte igen mig, alls! I LR:s kolumn. Vad är det att arbeta inför ett val? Det är en kraftansträngning, efter fyra års arbete för att tillfredsställa medborgarnas önskemål, så långt det är möjligt inom givna ekonomiska ramar. Under dessa  fyra år tar man ställning till medborgares av alla kulörer önskningar, krav och förslag.

Val handlar i högsta  grad om att informera medborgarna om vad man står för och har på agendan för kommande mandatperiod. Det handlar också om att nå så många medborgare som möjligt, för att de skall kunna ta ställning till budskapet. Tror man på det, eller tror man inte. Kan man godkänna gången mandatperiod? Hur skall man som medborgare välja?

Man tillryggalägger många mil, för att samtala med medborgare eller lämna information för hand till enskildas brevlådor. Man använder åtskilliga timmar till samtal i grupp, att besvara frågor, debattera, sortera, skriva, etc…och så äntligen kommer valdagen efter lång tids anspänning. Dagen när medborgarna skall VÄLJA. Dagen när de skall visa vem/vilka de har FÖRTROENDE för. 

Vad är det för fel med att kalla medborgarna väljare (LR ogillar det)? Vad är det för fel att tala om förtroende (LR ogillar det)? Om LR inte gillar valsystemet, varför föreslår han då inte ett bättre, som kan animera och övertyga alla medborgare, i stället för att raljera över det vi har (för att det inte för alla röstberättigade medborgare till valurnorna)?

…”dansar de högmodiga segrarna natten lång”… högmodiga? Missunnsamhet gentemot dem, som större delen av den röstande befolkningen givit majoritet?  Får politiker inte glädjas över önskat resultat? LR tycker att det …”på valnatten skulle sticka upp som en lysande prick ur förutsägbarhetens grå hav!”…om vinnande politiker skulle säga sig vilja ta viss hänsyn till den blivande oppositionen. Jag har ingen annan kommentar till budskapet, framfört under den vajande ironins anklagande fana, än att det är självklart.

Jag påpekar gärna att jag och mina vänner, av olika politisk kulör, genom åren inte sagt att ”jag är glad, men också ödmjuk”. Vi har glatt oss eller varit nedslagna efter konstaterat valresultat. Bådadera är legitimt och naturligt och har  alls icke följts av falsk ödmjukhet.

Att jobba inför val är roligt och en stor anspänning. Att glädjas över ett positivt resultat är naturligt och skall inte behöva innebära att man lägger all världens sorger på sina axlar just då. LR saknar en slav på segrarnas triumfvagn. En som viskar att de flesta  röstberättigade inte valde vinnarnas lag (LR: många röstar inte).

Har artikeln i kolumnen kanske en speciell adressat?

p.s. Slaveriet avskaffades hos oss på trettonhundra talet så vitt jag är informerad. Vi behöver inget  nytt. d.s.

Att rita o(M) en karta

september 20, 2010

Valet är över. Lugnet  lägrar sig. Till synes. Under ytan bubblar otåligheten. Otåligheten i väntan på det definitiva valresultatet. Jag kollar  ”Under strecket sedan 1918” i SvD, 20.09.2010.  Dagens titel är ”Sanningen finns inte på kartan”.

Min barndoms jordglob var visserligen inte av plast. Den var av glas med lampa och snurrade villigt. Jag blir mer och mer förbluffad, medan jag läser. Det är som om min barndoms genomsocialiserade land beskrivs. Landet där socialismen infördes genom en stegvis  och oblodig revolution. Landet där socialistiska värderingar blev religion. Är religion. Fast inte riktigt på riktigt längre.

Man ritade imaginära kartor, då mellan krigen, som blev verktyg för att övertyga medborgarna, om det nödvändiga med att följa alla gåvors givarestatens vägar. Vägar asfalterade med maktmedel att ”initiera kollektiv social förändring”, för att ”förändra människors medvetande och attityd”. Jag nästan ryser, så väl stämmer det i överförd betydelse.

Vidare: …”en beskrivning av hur saker och ting är. Och om det är så världen är, vad är det då för mening att göra motstånd? Kartans subjektiva och godtyckliga karaktär sjunker in i glömskan”. Det var precis så det gick till. Den socialistiska staten som normal verklighet sjönk in i medborgarnas medvetande. Att inte hylla socialismens ideal och arbeta för dem, blev nära nog en kriminaliserande handling. 

Det totalitära maktbegäret med hämnd som ledmotiv, smög sig in i varenda barnkammare, med bakomliggande politiska drivkrafter väl inlindade och osynliggjorda i pedagogiska kortstrumpor med invävda folkhemsidyller.

Vad var det för en karta man ritade då, för snart ett sekel sedan? Jag läser vidare…”en verklighet bortom vår omedelbara erfarenhet”, ja visst. En teoretisk verklighet i illa samklang med den mänskliga naturen. En bild av jämlikhet och solidaritet skimrande lättflyktig som solen genom morgondimman vid havet. En verklighet så som man bestämt att den skall se ut. En karta ritad för ett särskilt syfte, i termer av makt, politiskt och ekonomiskt tyranni.

Vilken härligt upptäckt! Det var hål i strumporna. Folkhemsidyllen försvann i tvätten. Resåren löste upp sig. Kort sagt socialiststaten föll sönder. Vi hörde det, vi som jobbat på att lyssna, i stället för att se oss omhändertagna av en stat, som tog ifrån oss vår initiativkraft och arbetsvilja. Vi hörde när socialiststatens karta rasslade iväg som ett höstlöv för vinden.

Vi behöver ingen annan karta än den ”värld som vi kan höra, lukta, se och ta på”. Det räcker.

Jag väntar som sagt på det definitiva valresultatet. Att sia om ritningen på den karta det månde bringa, är lika träffsäkert som väderutsikterna av Gubben med Abborrfenorna.

Fröding – bortom hotande fastighetsskatt

september 18, 2010

Läste en vers ur en dikt av  Gustav Fröding i SvD:

”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön

det är ljus över stränder och näs

och omkring står den härliga skogen grön

bakom ängarnas gungande gräs.”

– Läste också i Villaägaren, nr 4, sid 20: ”Det kan handla om skattehöjningar på tusentals kronor.” Oppositionen vill återinflöra fastighetsskatten. Vänsterpartiets ledare är extra nöjd , eftersom han fick gehör för att skatten skall införas för än fler småhusägare, än vad socialdemokraterna  föreslagit. Enligt Villaägarnas riksförbunds beräkningar kommer alla med inkomst över 13 306 kr/mån och ett småhus värderat över 4,5 miljoner att få höjd skatt.

Hur slår det mot ex småbarnsfamiljer med höga lån? Man bävar. Arma ägare av småhus. En tredjedel av dem med tax.värde som ovan har mindre än 25.000 kr/mån. Ytterligare: stor bensinskattehöjning som gräver djupa hål i småbarnsfamiljernas kassor, inte minst för dem som bor i glesbygd…

Jag hör: ”Ett gammalt bergtroll… och det är allt mörk svart natt snart, jag skulle allt dra till fjälls nu, men här i daln är det allt bra rart. ”…

Rösta på MODERATERNA eller ett av ALLIANSENs partier i riksdagsvalet!

klok kille – bra argument – hopp för framtiden!

september 17, 2010

Träffade en ung kille idag. Jag tror han heter Oscar. Han är lång, smal och smidig vilket krävs för vissa jobb. I en arbetspaus visade han prov på ett smidigt intellekt också.

Han frågade mig vad jag menar att skillnaden mellan borgerligt och socialistiskt är generellt sett. Mitt svar blev som alltid, att den grundläggande ideologiska skillnaden, i förhållande till idén om hur en stat eller kommun skall fungera, är sättet man ser på förhållandet stat-medborgare, kommun-medborgare på.

För en socialist är medborgaren till för staten, för den borgerlige är staten till för medborgaren, enligt min uppfattning. Det är därför som de rödgröna satsar på bidrag. Staten skall sköta allt inklusive din ekonomi. Och de borgerliga satsar på jobb efter den enskildes förmåga, som alltid skall prövas, för ett liv i arbetsgemenskap.

Omhändertagandet i bidragsform har den socialistiska staten gjort så effektivt, att den pensionerat 140 personer om dagen i åratal. In i rätt fack. Sitt där resten av livet. Prisa den allsmäktiga socialiststaten, som bestämt att du inte duger. Resultat? Det passifiserar och isolerar, gör även att skattekakan blir så mycket mindre. Att det finns mindre att ge till dem, som inte kan läras in i nya jobb eller rehabiliteras, som måste ha sjukpension för sin försörjning.

Den borgerliga staten vill ge den enskilda medborgaren chansen att föra ett så aktivt liv som möjligt, utifrån de förutsättningar, som kan finnas. Skulle det fallera, är staten skyldig att träda till. Lika skyldig som staten är att låta varje enskild människa pröva att leva ett aktivt liv i vardaglig arbetsgemenskap  – efter förmåga!  Då blir skattekronorna flera till dem som inte kan – genom mera skatteintäkter.

Han frågade vad Värmdö vill med bostadspolitiken, vad moderaterna vill. Svaret blev inte någon överraskning för denna kloka ungdom. Han menade som jag, att Värmdös unika karaktär måste bevaras. Man skall inte få kunna bygga var som helst eller hur som helst. I en klusterkommun som Värmdö, har man goda chanser att förtäta de centrala platser som redan finns, som till ex Gustavsbergs centrum.

Dessutom finns det för få små lägenheter som ungdom vill och kan bo i. Främst ”kan”, av ekonomiska skäl. Blir det stort, blir det dyrt. Det finns för få hyreslägenheter, var vi rörande ense om. Och borgeligheten bygger och planerar att bygga mera. Att det tar tid var inget problem för denna ungdom att förstå, men så är han ju ute i ett konstruktivt arbetsliv i sin unga ålder. Han har sett, hört och lärt.

Klokskapen talade genom Oscar (?)  när han kom in på vatten och avlopp. Han talade gärna för enskilda avloppslösningar och mindre reningsanläggningar i lägen där kommunen inte kan satsa. Talade om den miljömässiga fördelen. Om ekonomisk bärbarhet.

Vi hade kunnat prata längre, men myggen gjorde sitt bästa för sin blodförsörjning. Det kan man inte klaga på dem för, däremot rädda sitt eget skinn. Och där försvann den kloke.

Glöm förresten inte bort att NATTVANDRA du också!

Ointresse för ungdom – politi(S)k valpropaganda!

september 17, 2010

Läser i Skärgården 16.09.10  nr 37 Rubriken ”Borgerligt ointresse för unga i Värmdö”. Två personer är författare till artikeln.

Den ena, Malin Ekroth (S) KANDIDAT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE, ungdomslistan, verkar inte ta del av vad Värmdös fullmäktige behandlar. Märkligt med tanke på kandidaturen!

Den andre, Lennart Karlsson (S) är LEDAMOT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE sedan många år och deltar både i fullmäktiges och UNGDOMS-KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENs möten som ledamot i nämnden. Han känner mycket väl till på vilket vis detta ärende hittills behandlats politiskt och även hur det kommer att behandlas!

Jag finner det otillständigt att vilseleda Skärgårdens läsare på detta sätt. Jag finner det otillständigt att påstå: ”Hon (jag) kommenterar nu efter tre månader inte ungdomstingets förslag till lösning.” Svar, som behandlar frågeställningen i form av en interpellation ställd till mig, fanns i skriftlig form offentliggjort den 2 juni 2010. Svaret debatterades på kommunfullmäktige onsdagen den 1 september 2010 samt fanns med utskicket till samtliga ledamöter inför fullmäktige.

För att kunna kommentera ett förslag bör man tillställas detsamma. Ungdomstinget har ej tillställt mig något förslag på lösning. Börjar man här se en taktik? Man säger att man inbjudit mig till debatt med socialdemokratisk ungdom i Gustavsbergsteatern nyligen. Egendomligt att man inte väntar sig ett svar från inbjuden debattant om deltagande!

Eller är det så att man inte ville ha ett svar? Nej, jag vill inte tro att socialdemokratisk ungdom agerar så illa. Men pollettten trillar faktiskt ner alldeles för lätt. Detta handlar om svartmålning som socialdemokratisk valtaktik. Synd att inleda ambitiös ungdom på sådana spår!

Valet är snart över. Insändarna vet att ett tillrättaläggande i tidningen Skärgården före valet inte är möjligt. Om denna taktik får sin ultimata verkan, återstår att konstatera på söndag eller möjligen först onsdagen därefter på grund av mängden poströster. Jag bävar för ett styre med bedrägliga metoder – för ungdomarnas skull!

RÖSTA PÅ MODERATERNA FÖR UNGDOMARNAS OCH JOBBENS SKULL !

kampanjkollaps – för webbplats om visioner?

september 15, 2010

Ser rubriken ”Rödgrön kampanjkollaps – hela listan”, en ledare 15.09.10 i SvD. Skribent: Per Gudmundsson, en av mina favoriter.

Osökt kommer jag att tänka på en webb som lånar sig till att locka läsare genom ett bedrägligt namn. Det är synd. Oseriöst anser jag. 

Under två år har Värmdö kommun arbetat för att ta fram en vision för de kommande tjugo årens miljöarbete i Värmdö kommun: ”Vision Värmdö 2030”.  Ett gediget samarbete med alla partier i fullmäktige representerade.

Information om detta arbete sökes av många miljöintresserade medborgare. Idén med den bedrägliga webb-platsen är naturligtvis att man via medborgarnas miljöintresse inför Värmdös framtid, skall komma in på densamma. Under rubrik val 2010. Rekommenderar icke läsning.

Därav min association till rubriken ”Rödgrön kampanjkollaps – hela listan”. Upplägget är detsamma. Avsikten icke. Rekommenderar  läsning av dagens SvD.  Se:  svd.se/ledarbloggen.

 

Jobbskatteavdraget – info-exempel

september 15, 2010

Regnet strilar ner. Att gå ute i detta väder är inte lockande. I väntan på bättre tider bläddrar jag i SvD en gång till. Ser ett illustrativt och icke agitativt exempel på hur jobbskatteavdraget fungerar.

Lättläst, enkelt, utan brösttoner: Sam Bjuvin i Sollentuna skriver på sid 26 Synpunkt: ”Jobbskatteavdraget håller hjulen igång”. LÄS!

Illustrerar tydligt vad du/vi som medborgare vinner på att rösta på nya moderaterna eller något annat av alliansens partier!

miljöproblematik – SvD – Ola Wong

september 14, 2010

I den härliga höstsolens glans läser jag sittande i dörrhålet mot sydost och läser SvD innan valarbetet brakar loss…

Läser sid 15 Nyheter:” Kinas miljöproblem är hemmagjorda”, kolumn Ola Wong. Den som vill ha ett globalt perspektiv på miljöproblemens vidd och komplikationer bör inte missa budskapet, för att kunna lyfta tanken och perspektiven till höjder över det lokala planet.

Jag läser alltid Ola Wong. Gör det du också och

RÖSTA PÅ MODERATERNA!

DET GÄLLER JOBBEN OCH FRAMTIDEN!

DET GÄLLER UNGDOMEN OCH FRAMTIDEN!

DET GÄLLER DE SOM SKALL JOBBA IN VÄLFÄRDEN ÅT DE ÄLDRE!