Archive for december, 2011

skatebana invigd i Gustavsberg – härligt!

december 9, 2011

Vilken härlig kväll! Råkallt och glashalt var det och det spelade absolut ingen roll. Efter många långa års väntan är banan där. De som verkligen kan något om detta Johan, Ants, de två killarna som kom med förslaget och många andra, var väldigt positiva och tyckte att anläggningen var över förväntan fin.

Johan var verkligen en god inspiratör och Ants mail gladde mig för länge sedan, då när banan bara fanns någon annanstans än på berget bakom teatern-musikskolan-ishallen…på planeringsstadiet, som man säger. Nu är det bara lite räcken, mosaik och planteringar, någon liten vilosits under tak kanske som planeras. Resten är där. Underbart!

Jag ler ännu vid tanken på alla härliga skatare i unga åldrar, som prövade sin lycka i informella tävlingar och som gick till lite hur som helst. Och det till allas förtjusning och applåder.

De som varför små för att klara en skatebräda åkte mag- och stjärtkana på den tunna isen som frusit sig fast på den glatta cementen. Roligt hade de. Ivriga och envisa slog sig nog många entusiaster blåa både här och där…korv åts, priser utdelades, klistermärken flög i luften.

Rätt som det var, var det hela slut. Men det slutet är ju bara en början på allt härligt åkande som kommer, vinter, vår, sommar och höst ända tills man är, som äldste medlem med bräda, 84 år. Eller hedersmedlem. Vilken Ära!

ungdomsfullmäktige: politikerrespons viktig!

december 7, 2011

Blev alldeles nyss (på grund av olyckliga omständigheter inte i rätt tid) medveten om att begäran om reaktion och  svar på ungdomsparlamentets motioner sänts till de politiska partierna på Värmdö.

Jag skall för egen del nu studera fem motioner och redovisa min egen reaktion. Jag gläder mig över att få ta del av kloka och engagerade ungdomars syn.

riksdag och kommunfullmäktige maktlösa? Svar nej!

december 7, 2011

Är riksdag och kommunfullmäktige maktlösa institutioner, likt transportörer åt andra maktägare?

Detta är en problematik –  mycket intressantare än fullmäktigeledamöters eventuella ekonomiska förkovran – värd att ägna sin tid åt. Ett problem kring maktutövande och legitimitet, som upptagit våra kulturkretsar sedan antiken.

Jag läser alltsåSvD och  Ann-Marie Pålssons replik på Mats Johanssons kritik, ”Reducera inte riksdagsledamöterna till marknadsförare”.

Jag har inte läst Pålssons bok och heller inte diskuterat problematiken personligen med Pålsson. Jag har tagit del av Johanssons kritik nyligen. Pålsson skriver i repliken idag, att hon inte tillhör den grupp, som vill låta riksdagen…”få sin maktlöshet kodifierad” och röna ”samma öde som monarkin”. Pålsson vill att arbetet i riksdagen skall svara mot grundlagens ”All offentlig makt utgår från folket”, vilket hon uppenbarligen inte tycker att den gör.

Det förefaller mig som om Pålsson drömmer om absolut demokrati, var alla medborgares röster avhöres. Det skall inte vara en särskilt medborgarrik stat eller kommun för att det skall fungera. I en representativ demokrati som vår, både i riksdag och kommun, föregår flertalets samstämmiga bedömningar beslut. Passar inte kostymen så finns alternativa klädnader. Vilken också Pålsson valt.

Här på Värmdö har vi visst ”knapptryckare”. Hur annars få det hela att fungera? En problemställning finns och beslut om agerande skall tas. Vad gör man då? I alla fall i mina led diskuteras på olika nivåer och i olika konstellationer, tills man ser den lösning, som de flesta anser bäst, eller den som bör väljas till att börja med. Självklart är inte alla tillfullo av samma åsikt. Självklart kan den interna kritiken vara hård och tvivlet likaså. Självklart sänder man ibland ut försöksballonger för att kolla av vad omvärlden anser. Lika självklart får enskilda ledamöter böja sig och därmed foga sig i majoritetstänkandet.

Systematiken är lika enkel som självklar, som i vilken familj som helst. Makten som folket har att utöva, ser vi vid riksdags- som kommunalval, numera vart fjärde år.

Mig förefaller Pålssons replik, som en slags bortförklaring efter tråkiga påhopp på tidigare kolleger i ett system, som trots brister, ändå är det bästa världen kunnat ställa upp med sedan antiken. Och som millioner människor offrar sina liv för att iståndsätta.

Och visst kan man i och för sig beteckna politiker (knapptryckarkompaniet) som förmedlare (transportörer) av folkets vilja i positiv bemärkelse!

falsk rykte(S)spridning?

december 7, 2011

Husorganet till frukost, hur beskriva förhållandet? Kanske i en  haiku likt Tranströmers: ”Ett par trollsländor fasthakade i varann svirrade förbi.”

Är det också så man skall se det rykte, som nått mina öron? Jag tänker på gårdagens inlägg här. På fre(S)tande av kommunekonomi för egen räkning. Det är ju ofta så, att andra ”fasthakade” får betala för enskildas dåliga omdöme och handlingar. Tiden brukar utvisa vad som verkligen hänt.

Helt prosaiskt konstaterar jag, att eftersom våra vaksamma journalister Schalk och Westling inte producerat artiklar i ärendet, så är det ett osannolikt rykte. Nog om detta.

 

 

 

(S)opa framför egen dörr

december 6, 2011

En del socialdemokrater är inte bra på att sopa framför egen dörr, men svingar borsten desto häftigare framför andras.

En nyligen avgången representant för oppo(S)itionen, avgången av anmärkningsvärda skäl i ekonomiskt hänseende, anser sig vara rätt person att klandra Värmdökoalitionens ekonomiska ställningstaganden i allmänhet och moderaternas i synnerhet, också vad gäller socialnämndens budget i fråga om anslag till polarna…läste i NVP:s nätupplaga kommentarer. Trovärdigt?

Läser i kväll i ett reportage i veckans MITTI sid 5 att oppositionen kallar framlagd budget för socialnämnden för ”motorsågsmassaker”. Man har givetvis rätt att uttala vilka åsikter som helst via lokalpressen.

Ingen är lycklig över att skära i en budget, särskilt inte när det gäller ungdom, arbete och funktionsnedsatta. Det gäller nog mangrant. Att diskussioner pågår fram till slutgiltigt beslut, framhålls för övrigt av journalisten.

Visst, oppositionens roll är att kritisera det de anser borde ge bättre resultat för medborgarna – så som de själva ser det, men  det förvånar att så starka uttryck, som motorsågsmassaker används, när man synes fre(S)ta på kommunens ekonomi för egen del. Förbryllande. Förhoppningsvis rör det sig om ett missförstånd.