Egot eller medborgarna – vilket tynger mest i våg(s)kålen?

Kommunfullmäktige igen, igår i teatersalongen i Gustavsberg. Det beslut som nu debatterades handlade om utökad borgen till Värmdövallen AB.

Kort sagt så har en idrottsförening byggt en idrottshall för en större summa, vilken kommunen gått i borgen för. Under resans gång har föreningen utökat byggnationen och måste ta ett nytt lån. Det får inte föreningen utan borgen för lånet. Utan lån går bygget går i konkurs och många blir lidande på det. Om inte kommunen borgar för lånet.

Kommunmajoritetens bekymmer gäller främst alla de ungdomar, som blir lidande på olika sätt. Man har efter många överväganden kommit fram till, att man i detta läge, trots att idrottsföreningen borde få stå sitt kast, ändå vill ta borgensåtagandet på sig, vilket var kommunstyrelsens förslag.

Ko(M)munalrådet betonade också den situation som de hantverkare och kommuninnevånare, som jobbat på idrottshallen hamnar i vid en konkurs, ingen lön för utfört arbetet.

Ett tidigare uttalande i fritidsnämnden kan lämna en del i övrigt att önska, det är aldrig dumt att kolla verkligheten, innan man uttalar sig.  Det gav socialdemokraterna en boja att haka sig fast i: kidnappning av polititiker. Det dröp av förtrytelsens och samvetskvalens svettande under denna bojas tyngd.

Jag kan faktiskt förstå kvalen. Men i ett läge som detta måste man se till var största nyttan uppnås genom minsta skadeverkan. Politiker-egot måste stiga åt sidan. Politikersamvetet må svida. Det svider än värre för svikna ungdomar och med toma lönekuvert.

Det båtade föga att timmarna gick i diskussionens vågor, skeppet strandade. Oppositionen krävde återremiss. Varför? Man litade inte på uppgifter framtagna vice ordföranden i fritidsnämnden.  Man hade inte fått in uppgifterna på nämndmöte, eller en timme före dagens möte.

Om skutan kommer loss igen vid nästa kommunfullmäktige återstår att se. Om: mera kostnader i onödan. Om icke: Vem skall köpa hallen? Kommunen, vars mark hallen står på? Vad kostar det? Vad tycker skattebetalarna, vars givna kronor i så fall skall brukas.

Vilka är vi till för? Medborgarna eller egot, nämligen politikernas? Mitt svar kan bara bli ett: ge borgen!

 

 

Annonser

Etiketter: ,

5 svar to “Egot eller medborgarna – vilket tynger mest i våg(s)kålen?”

 1. Kenneth Ehrnstedt Says:

  Hej,

  återigen går kommentaren före fakta och tanke.
  Om Värmdövallen Ab går i konkurs för att kommunen inte lämnar borgen på 11 miljoner beror det bara på att ingen annan tänkt finansiär heller har bedömt risken som värd att ta. Vid en konkurs så blir naturligtvis borgenären skyldig att ikläda sig sitt ansvar.
  För kommunen gör det liten skillnad, i balansräkningen är man redan belastad med borgenärsskapet, vid en konkurs blir det en kort likvid påfrestning om man betalar ur kassan, tar man ett banklån, vilket är troligast så blir skuldsidan i balansräkningen återställd då lånet och borgenskapet tynger lika mycket men tillgångssidan i balansräkningen får en hall. Beträffande de 11 miljonerna så antingen betalar man eller förhandlar med konkursförvaltaren. Vad gäller de som nyttjar hallen så står den ju där till nyttjande fortsättningsvis, men nu ägd av kommunen istället för ett bolag. Varför skulle kommunen utestänga barn till sin egen hall? Om det är okunnighet, blå dunster eller annat bakom ditt resonemang vet jag inte, men relevant är det inte.

 2. Camilla Lien Says:

  Kenneth Ernstedt, jag finner ingen anledning att kommentera eller betvivla realismen i ditt ekonomiska resonemang.
  Mitt syfte var inte att ge en redogörelse för hur olika ekonomiska tllvägagångssätt kan utvecklas i termer av siffror och kalkyler.

  Vi verkar vara överens om att det är högst otroligt att ”annan tänkt finansiär” är beredd att risken att köpa.
  Jag kan inte se varför kommunen skulle ta den risken, när alternativet att ge Värmdö IF chansen att klara detta själva med utökad kommunal borgen föreligger.

  Mitt resonemang bottnar i principer och faktiskt, svårförutsebart ekonomiskt läge, inte bara lokalt utan nationellt lika väl som globalt.
  Där, citat: ”…annat bakom ditt resonemang vet jag inte…”.
  Vidare:
  För det första så anser jag att kommunen inte skall ta på sig ägande av flera idrottshallar/anläggningar än redan existerande, med vidhängande ytterligare lånetyngd på redan stor skuldbörda.

  För det andra så är ifrågavarande idrottshall såvitt bekant inte initialt ett kommunalt åtagande efter förslag, beslut och igångsättande. Kommunen har tagit ställning till borgenärsskap för en idrottsanläggning på kommunal mark, väl medveten om vad det innebär vid eventuell konkurs.

  För det tredje har under resans gång ytterligare byggnation tillkommit, utan ekonomisk täckning.
  Vad göra? Jag har haft samma betänkligheter, som många andra. Ett svårt val, vilket kräver minsta möjliga skada och bästa möjliga resultat. Då är det inte mina kval som gäller. Det är framtiden för hälsans och fritidens skull, lika väl som för den kommunala ekonomins. Ekonomi som uttolkas skattebetalarnas pengar.

  För det fjärde betyder ett påtvingat övertagande av idrottsanläggningen inte bara lån och räntor. Det betyder decennier av driftskostnader av icke försumbar karaktär. Stora årliga summor måste avsättas i den driftbudget vars källa är – skattebetalarna.

  Nej kommunen utestänger inte barn ur egna hallar, däremot kan årligen penningkrävande projekt utestänga barn från annat, som den kommunala budgeten borde, men inte räcker till, när det lagbundna är intäckt.
  Tack för din uppmärksamhet. Den uppskattar jag verkligen.

 3. Kenneth Ehrnstedt Says:

  Hej,

  Du skriver i ditt inlägg angående ett uttalande i fritidsnämnden att man bör kolla fakta innan uttalandet. En basic princip är väl att man gör själv vad man begär av andra?
  Det är ingen idrottsförening som byggt en hall som du skriver, det är ett bolag som byggt hallen, Värmdövallen AB närmare bestämt, således är detta bolag också mottagare av borgen och borde behandlas som vilket bolag som helst i kommunen, eller?

  Nåväl, moderata principer är kanske svåra att hålla sig till, vad vet jag?

  Värmdövallen AB omsatte enligt sitt senaste officiella bokslut, 2010, 259 000 kr.
  Man har ett eget kapital på 207 000 kr och anläggningstillgångar på 4 906 000 kr.
  Man har vidare långfristiga skulder på 1 286 000 kr, vilket betyder att anläggningstillgångarna står i god proportion till skulderna om de härrör från samma tillgång.

  Men, man har också kortfristiga skulder på 3 471 000 kr samtidigt som man har en kassa på 58 000 kronor, det är inte ett bra förhållande, man har en kassalikviditet på 1,67%, en likviditet på 90% är en varningsklocka! Detta är ett helt flyglarm.

  Nu ska man låna 40 000 000 kr +/-, vilket borde, lågt räknat, tarva ränteutgifter om 1 200 000 kr årligen. Hur ska det gå till? Vilken affärsplan har man presenterat för att göra detta trovärdigt. Man ska femfaldiga sina intäkter! Hur? Vilka kontrakt finns skrivna som gör kalkylen trovärdig?

  En politisk ledning som tar sådana risker med skattebetalarnas pengar är allt annat än ansvarsfull.

  UC som är landets mest anlitade riskupplysningsinstitut, ger bolaget riskklass 2 på en skala 1-5. Riskprognosen är 5,37% att bolaget ska gå i konkurs inom 12 månader, branschindex för idrottshallar är 0,6%. Bolaget har alltså en 10 gånger högre risk INNAN denna borgen beviljas!!! UC kan inte ens ge ett förslag till kreditlimit då riskklassen är under 3.

  Så att ditt svar är: Ge Borgen! Tyder inte bara på ekonomisk naivitet utan också på en oförsvarlig riskvillighet med skattebetalarnas medel.

  Så politiker-egot verkar handla mer om att vara populist och säga ja än ansvarsfull och säga nej.

 4. Camilla Lien Says:

  Kenneth Ernstedt, tack för att du såg felskrivningen. Det är allmänt bekant att Värmdövallen AB bygger hallen.

  Som jag påpekat: detta är en svår fråga att besluta i. Ärendet har fått en, som jag ser det, seriös behandling som utmynnat i lagt förslag. Inget riskfritt förslag har presenterats.
  Igen: den på lång sikt minst riskfyllda lösningen bör prioriteras.

  Jag konstaterar åter att begreppstolkningarna går vitt isär, vad gäller borgerlig majoritet och socialistisk opposition, inte minst vad gäller populism – senast i skenet av vad två representanter för socialdemokraternas ungdomslista sedan december 2011 och med ledande socialdemokraters goda minne presterat att publicera.

 5. Kenneth Ehrnstedt Says:

  Mig veterligen har Värmdö Exposed och det här ärendet inte med varandra att göra. Beredning av ärendet har dessutom skett i en tid då mig veterligen VE inte ens existerade.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: