Archive for mars, 2012

Ynkligt VE! att inte stå för era egna ord.

mars 5, 2012

En ynkedom framstår det som, att VE-duon Aurora Guldberg-Charlie Hansson inte ens står för sitt eget tilltag.

Att läsa kommentarer till en artikel i nvp om den socialdemokratiska ungdomslistans representanter i kommunfullmäktige och deras blogg-hemsida, ger allahanda information.

VE-duon framställer sig som demokratins och folkets ädla riddare, som i protest mot, att sittande Koalition inte webbsänder kommunfullmäktiges möten i Gustavsbergsteatern, gör det själva. Med hopskrapade medel. Ur vilken ficka rinner dessa slantar?

Den dåvarande borgerliga Alliansen webbsände under en period. Man utvärderade och fann att mycket få besökte sändningarna varför man avgjorde att kostnaden inte var rimlig, satt i relation till utfallet. Det kan inte vara c-politikern Henrik Paulsson obekant. Selektivt minne?

Kan läsas att VE-duon klipper i inspelningarna. Inte svårt att föreställa sig varför och hur det klipps! Det är inget klipp att presentera ledande borgerliga politiker med invektiv av VE-duons art. Att som de bedöma och behandla sin omgivning, visar med pinsam tydlighet på den egna bristen på relevant omvärldsorientering.

Än pinsammare är alla försök att mörka och bortförklara, att man urskiljningslöst misskrediterar politikerkollegor i kommunen. Kommentarer i nvp låter bilan falla över VE-duons nacke: ”Allt finns på nätet i eviga tider”.

Kommentarer som att den enda gång politiker reagerar är, när de kritiseras, läses även. Så bra då. Kritik är ett bra instrument att arbeta med; säger kritik, vederhäftig kritik, inte infama personangrepp, som det handlar om i det här fallet.

Journalister annonserar VE-duon sig som. Vore det då inte bra att driva journalistik? I stället för dessa illaluktande uppkast till försök att klä av kommunpolitiker heder, ära och hjärna.

Det mest betänkliga i hela denna ynkedom tycker jag ändock är, att den etablerade socialdemokratins fana vajar över VE-duon. Det vore en hån mot varje människa, som idag kämpar för demokrati, till och med med livet som insats, att ens nämna begreppet demokrati i samband med detta bakgatsfenomen.