Archive for april, 2012

Porslinsmuséet-rättvis ekonomisk bedömning!

april 20, 2012

Long time no seeing, sa en av mina vänner häromdagen, då jag återvände till sydligare trakter från den lappländska fjällvärlden.

Vad jag själv fick se var att nvp, (Nacka Värmdö Posten) glädjande nog uppmärksammat Gustavsbergs Porslinsmuseum, GPM, i en artikel. Detta med anledning av ett fel i momsredovisningen, som uppmärksammats av våra vänner revisorerna och som därmed justerats hos kommunens ekonomiavdelning.

Vårt unika, välbesökta och välrenommerade museum behöver all uppmärksamhet det kan få. Inte minst lokalt. Det är ingen sinekur att driva ett museum, vilket alla vet, som studerat förhållandena närmare. Det är ytterst få museer, som är självbärande ekonomiskt. Enligt tidigare uppgift i Sverige endast ett enda mycket litet dito.

Verksamhet är alltså möjlig till allra största delen och endast med skattemedel som budgetbas, under rådande regelverk. Så även för GPM:s del. Inte att förringa de sponsorbidrag, som välvilligt kommer ett tacksamt GPM till del! Willeroy och Boch delfinansierar utställningar. Helena & Björn Wolrath bidrar till inköp av konst och konsthantverk.

Den som läste nvp:s artikel fick sannolikt ett skevt intryck av hur GPM drivs. Jag hoppas, att det förtydligande som nvp publicerat, lästes av Värmdöbor och skattebetalare. Dessvärre visar erfarenhet att rättelser oftast får litet eller noll genomslag.

GPM:s kärnverksamhet, utställningar och viss publik verksamhet, måste gå runt på 150.000 kronor. Inga miljoner finns att rulla iväg. Övriga tillförda budgetmedel går till fasta utgifter, som svårligen kan ändras.

Det har nämnts att GPM gjort en förlust på 2,3 miljoner år 2010. I själva verket handlar det om ett överdrag på 300.000 kronor i förhållande till en, i ett längre perspektiv, ohållbart knapp budget. De övriga 2 miljonerna är av kommfullmäktige beslutat driftsbidrag.

Besökssiffror varierar med utställare och tillfälligheter av olika slag. Något som varje museiman vet och inte kan beräkna i förväg.

Att GPM arbetar med en knapp budget, beror inte på kommunalt ointresse eller illvilja från något hål. Muséet är ett kommunalägt bolag. Verksamheten drivs med skattemedel, som annat kultur- fritids- och turistutbud i Värmdö kommun, som ger en berikande miljö för de, som bor, vistas här eller är på tillfälligt riktat besök.

En knapp budget, som vissa år måste justeras i efterhand, beror på ansvarstagande. Ansvarstagande av styrande politiker med hjälp av en kunnig och ambitiös tjänstemannakår. Särskilt i tider av global internationell finananskris, som självfallet även präglar vår kommuns ekonomiska förutsättningar.

Vårt internationellt kända Porslinsmuseum är i sig en rikedom, som kommunens styrande är väl medvetna om att inte får förslösas. Jag hoppas att kommuninnevånarna är medvetna om vad vår museichef lägger ner på verksamheten genom sin kunskap och ambition i ett outtröttligt arbete, både för att bevara och utveckla vårt arv och kulturliv.

Annonser