Archive for oktober, 2013

parkeringsplatser: i vems intresse?

oktober 18, 2013

En intressant frågeställning dök upp på Rotarys frukostmöte i Bistraud, Grisslinge idag. Den gäller parkeringsmöjligheter.

Att arbetspendlingen med kommunala kommunikationer, dvs buss, till grannkommuner ökar, är givetvis en positiv effekt. En annan effekt är parkeringsproblem. Med hårt tryck på befintliga parkeringsplatser har nya pendlingsparkeringar öppnats och flera planeras.  

 Fastslås kan att det inte är en kommuns lagstadgade skyldighet att ordna parkeringsplatser till privata företag. Låt oss samtidigt fastslå, att det ligger i en kommuns intresse att främja näringsliv, privat verksamhet och miljö.

I en glesbygd som Värmdö, kan man inte gå, cykla eller ta bussen till alla aktiviteter inom kommunen. Man är alltså bunden till privat transport i bil.

För lokal näringsverksamhet är detta ett problem. Företag missar kunder.  Privatpersoner kör längre eller bort, för att hitta sin produkt, vilket givetvis inte är bra för miljön.

Värmdö är en glesbygdskommun med stor arbetspendling varje dag till och från andra kommuner. Det finns också ett stort antal mindre företag, som verkar inom kommungränsen. Dessa företag servar varann interkommunalt dagligen, inte minst med möjligheter att inta föda. Många som jobbar halvtid äter lunch på väg från eller till jobbet.

För några år sedan var det, i varje fall för mig, inga problem att parkera vid Grisslinge eller Värmdö Marknad. Idag är det efter 09-snåret hart när omöjligt att hitta en plats. Detta resulterar oftast i att jag kör vidare  till parkering i Nacka och på vägen hem uträttar mina ärenden, inkl. äter i Nacka, mellan buss och bil.  

Så vart vill jag komma med detta sagt?

Svar: pendelparkeringsplatser bör ha ett mindre antal korttidsplatser, på låt säga 2-3 timmar. Önskvärd och produktiv service åt kommunmedborgare och företagare. Det främjar arbetsliv, företagsamhet och miljö. Värmdös livsbetingelser och attraktionskraft ökar och därmed kommunens möjligheter att leva på egna meriter.

alla talar om bristen på jobb – ingen talar om varför?

oktober 13, 2013

Den litterärt minnesgode känner nog igen Jeppe bakom rubriken ovan. Själv kom jag att tänka på mor Aases ömkansvärde son, när jag lyssnade på en Di-intervju med Jens Spendrup.

Svenskt Näringslivs Jens Spendrup talade om skatter, arbetsrätt, finansiering, jobbskapande. ”För lite snurr på företagen” sa han.  Med den mycket hårda konkurrens på världsmarknaden som företag idag möter, handlar kampen om framgång och lönsamhet. Hur åstadkomma detta?

Spendrups resonemang var lika enkelt som glasklart och välbekant. Sänk skatten! Sänker man skatten för vanligt folk, blir resultatet köpkraft och i slutändan jobb, som bevaras och nybildas hos företagen. Jag håller med.

Politiker skall bereda möjligheter för företagande, inte lägga statliga pengar i det man tror är framtidsbranscher. Det är enskilda människors initiativ och djärva planer i företag som söker sig fram, som skapar jobb, inte politiker. Gammal sanning för mig som moderat i politiken.

Spendrup konstaterade att ungdomars ingångslöner är för höga, sågar därför ej momslättnaden. Tas den bort är, för samma pengar, en yrkeslivserfaren 35-åring bättre att anställa. Resultat blir ännu högre ungdomsarbetslöshet. Mer behöver inte sägas.

Jag håller naturligtvis också med om att konkurrens behövs för kvalitet inom vård och omsorg.  Spendrup uttryckte det  så: ” Mångfald är bättre än enfald.”

Vinster måste tillåtas. Ingen törs riskera en förlust, om man inte kan få göra en vinst, sa han också, liksom att vinst och förlust är två sidor av samma mynt.  Vård och välfärd utvecklas genom vinster.

Jens Spendrup och Svenskt Näringsliv tar inte politisk ställning. Det deklarerades klart. Att hans resonemang är tung kritik mot den socialistiska grundtanken om staten som alla goda gåvors (bidrags-)givare, står helt klart för mig. Vem vore jag att inte hålla med!