Archive for december, 2013

mörkt – fuktigt – (S)kolungdom

december 6, 2013

Kostnaderna för totalrenovering av Kvarnbergsskolan i Gustavsberg, har visat sig vida överstiga budgeterade 75 miljoner.  Detta resulterar i ny genomgång av vad som är mest konstruktivt, vanligt fastighetsunderhåll, renovering eller nybyggnad.

Om man kommer fram till att ny byggnation är bästa lösningen, ställs frågan var.  Det socialdemokratiska oppositionsrådet talade 29.11.13 på kommunfullmäktige för nybyggnation. Väl värt att överväga.

Synd att säga, men jag häpnade igen! Inte för förslaget, utan för placeringens skull. Tidigare under debatten nämndes, att de bostäder, som från början planerats och placerats nedanför och i sluttningen av Kvarnberget, nu i stället skall byggas uppe på berget. Motivation: det är för fuktigt och mörkt nedanför berget.

Till min stora förvåning föreslår oppo(S)itionsrådet att bygga den nya Kvarnbergsskolan just där, nedanför berget. Mörkt! Skuggigt! Skolungdom!

Vad var det för vindar, som blåste då?

Valvind blå(S)er?

december 6, 2013

I (S) investeringsbudget för 2014 satsas 10 miljoner på temalekplatser, en i Brunn och en i Hemmesta, enligt uppgift  29.11.13 av det socialdemokratiska oppositionsrådet, på fullmäktigesammanträdet i Värmdö. Man häpnar.

Att bygga en lekpark centralt i Gustavberg, är vi överens om över partigränserna sedan länge. Att den kan få skulpturala inslag som minner om brukssamhällets storhetstid i form av lekverktyg kan ha sin poäng. Likaså att man i ett helt nytt bostadsområde (läs Fabriksstaden) planerar in en lekplats.

Men 10 miljoner på ytterligare två lekplatser? Det finns mera angelägna satsningar med så många av skattebetalarnas kronor, om man ber mig investera.

I dag finns 7 kommunala lekplatser förutom många privata i Värmdös bostadsområden. Mötesplatser i det offentliga rummet är viktiga, inte minst för möjligheten till möten mellan olika generationer, nyinflyttade och kommunveteraner, också i form av en lekplats, men det behöver inte kosta 5 miljoner.

Det är lätt att lockas leka med andras slantar, särskilt i valtider.

 

igångspark för lekpark

december 3, 2013

Ser trevlig rubrik i Mitti idag: ”Handslag för en lekpark”. I artikeln redgörs sakligt för processen från beslut 2009 till färdigställande 2014. Tilläggas kan att en lekpark i Gustavsbergs centrum fanns med i diskussionen, redan innan motionen  presenterades, bl a därav lätt att behandla positivt.

Att ”hundratals” namninskrifter för en lekpark samlats in är betryggande. Vi har lika många underskrifter på att Alliansens beslut att satsa skattepengar på en lekpark är rätt.  –  Om än socialdemokraternas avsikt med namninsamling och hoppborg var att visa på en förment oförmåga hos styrande Allians-Koalition…

Socialdemokraterna påstår sig i en annan artikel ha kämpat i sex år för den 2009 beslutade lekparken. Skillnaden mellan dem och M, är att moderaterna eftersträvar inte bara ordning och reda i ekonomin, utan också realism i genomförandet av tagna beslut.

Att bygga en lekpark, innan man har grepp om utbyggnaden av Gustavsberg till en levande samtida miljö, från det numera utdöda brukssamhällets dagar, är en grannlaga uppgift och tar sin tid. Vill säga, om man tar långsiktigt ekonomiskt ansvar för kommunens utveckling genom det mandat man fått av medborgarna och inte leker hoppborg med pengarna.