Archive for januari, 2014

Socialförvaltningens tjänstemän förtjänar beröm

januari 30, 2014

En interpellation, som behandlades på gårdagens kommunfullmäktige, rörde ett företag som uppmärksammats av TV4 Play. På grund av den tvivelaktiga människosyn, som avslöjats i programmet, beslöts förra året, i Socialnämnden, efter stor bestörtning, att självfallet inte anlita företaget i fortsättningen, för kurser i juridik för barn- elevhälsa och nya skollagen.

Interpellationer behandlas med viss fördröjning, så även denna. Svaret blev givetvis detsamma som i Socialnämnden. Gott så.

Men, den socialdemokratiska oppositionens fråga: ”På vilket sätt ingår det i koalitionens strategi för Värmdö kommun att handläggare i kommunen ska bli ”bättre” på att avslå stöd till medborgare som söker hjälp?”, är så förolämpande för kommunens socialarbetare – i sin iver att brännmärka koalitionen – att den inte kan få stå oemotsagd.

Det är hårresande av den socialdemokratiska oppositionen att förutsätta, att våra socialhandläggare inte skulle vara tillräckligt bra på att avslå stöd till medborgare som behöver hjälp. Och gå på kurser för att bli bättre på att avslå stöd till medborgare som behöver hjälp.  Man baxnar!

Våra socialarbetare arbetar efter bästa förmåga, med gedigen utbildning , de flesta med lång erfarenhet och med en icke sinande ambition att hjälpa medborgarna i alla stycken och lägen!

Kommunens Socialarbetare förtjänar beröm, uppmuntran och stöd. Inget annat.

 

 

 

 

 

kommunfullmäktige 29.01.14

januari 30, 2014

Så kom snön igen – inte mycket – och så  kom kommunfullmäktige igång igen –  med mycket talat i få ärenden och vice versa i något enstaka.

Frågan ”Värmdö kommun vs  Artipelag” upphör inte att intressera den socialdemokratiska oppositionen. Mig veterligen finns inte en sådan fråga och lever inte kommunen i konstant konflikt med konsthallen på Hålludden. Koalitionens kommunalråd  svarade koncist och hänvisade till tidigare svar på kommunfullmäktige.

Den, som sitter inne med information om kommunalt motstånd mot denna fantastiska och för kommunen så värdefulla institution, är välkommen att upplysa mig.

Diskussioner har förvisso förevarit, sedan förslag om denna satsning kommit på kommunens bord. Som i alla kreativa församlingar har det kompromissats före beslut. Vägen är lång, innan målet nås vid en så stor och betydelsebärande händelse i en skärgårdskommun.

Långtgående diskussioner fördes i miljöfrågan. Ställning till krav från markägaren om uppförande av bostäder måste bearbetas, ekonomiska krav på kommunens skattebetalare via skattsedeln likaså. Man lyckades till stor glädje, inte bara för kulturens banerförare i kommunen, utan även för Stockholmsområdet och långväga gäster, komma överens i stort och smått.

Nu är konsthallen ett mål för många kategorier besökare. Bortsett från lukulliska överraskningar och spännande konstupplevelser, är skapelsen Artipelag väl ägnad åt kontemplation och lögande moment för själen.

Det nu sagda hindrar inte, att det i dynamisk samlevnad med en institution som denna, uppkommer nya frågeställningar, som  behöver avhandlas i konstruktiv anda och med omtanke om både konsthall och medborgare.