Archive for mars, 2014

info

mars 31, 2014

Info: på fråga om det är min idé om frihet att låsa in personer och låta dem sitta i tre år utan åtgärd svarar jag NEJ.

Ryser: socialistiskt tvång igen?

mars 30, 2014

Solen skiner, påskliljorna blommar, sjön glittrar mellan kala trädstammar, hundar morgonvädras och katterna smyger i buskarna… En sann våridyll en söndagsmorgon och ändå, jag ryser och fryser.

Jag ryser i kunskap om människors stulna frihet, stulen av makthunger i 1900-talssocialismens spår…

Jag fryser vid minnet om det socialistiska styre i Sverige, vars utrikesminister sände balter, som under umbäranden flytt till friheten på vår sida Östersjön, tillbaka till det kommunistiska förtrycket och i många fall en säker död.

Jag vill inte ha tillbaka en regering präglad av en tradition med socialistiska värderingar och naiv flathet inför andra regimers och kulturers sätt att agera och tänka.

Jag vill ha en regering som förstår att iaktta vad som pågår i omvärlden och förmår reagera därefter – utan ideologiska låsningar, kvasihumanism och socialistiskt självbeskådande.

Jag vill ha en regering som vågar värdera den inhemska oppositionens tankar och moderera egna beslut. Det är vittnar om styrka, även om bedömare pekar finger över triangulering.

Jag vill ha en regering, som ser att åtskilliga decenniers nedmontering av den egna statens säkerhet och styrka måste avslutas och en helt annan utveckling inledas. Nationellt som internationellt.

Jag vill ha en regering som leds av tanken om medmänniskans frihet och säkerhet”. En regering som leds av honnörsord som agera – inte som socialisters agitera.

Jag vill kunna känna tacksamhet, över att andra liksom jag själv har möjlighet att styra över livsvalen i stort och smått. Jag vill kunna vara stolt över en stat som vågar lyssna, ifrågasätta och ändra egna beslut till båtnad och skydd för sina medborgare.

Sverige behöver en borgerlig regering och ett starkt engagemang för Europa. Sverige behöver Alliansen!

Vårkonferens med moderaterna 2014

mars 19, 2014

Vårkonferensen 14-15 mars 2014
Den årliga Vårkonferensen för moderater i Stockholms län har gått av stapeln på Cinderella i stormigt väder på rullande hav. De Värmdömoderater som deltog fick lyssna på en härligt energifylld astatsminister. Fredrik Reinfeldt ingav mod att arbeta för ett fortsatt framgångsrikt Sverige i en framtid med moderata förtecken. ”En gång till!” var slagorden.
Självklart präglades konferensen av valet till Europaparlamentet (EP) den 25 maj i år. Våra tre toppkandidater, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt och Christoffer Fjellner talade, i nu nämnd ordning, allvarsord om vikten av att ta sitt demokratiska ansvar och rösta för fred, frihet och ett öppet Europa.
De tre uppehöll sig vid den dramatiska situation som Ukraina, Krim och Europa befinner sig i. Gunnar belyste händelserna i skenet av Litauens kamp för 25 år sedan mot diktatur och ofrihet och Anna Maria genom egna upplevelser av krigen på Balkan. Christoffer talade om hur vi bör agera för så stort deltagande i EP-valet som möjligt.
Europa är världens största ekonomi. Sverige är helt beroende av EU:s inre marknad för sitt välstånd. Sveriges inflytande i parlamentet är beroende av hur många ledamöter vi har och vilken ideologi dessa företräder. För frihet och tolerans, för att kunna lösa gränsöverskridande problem och för att leva i ett Europa i fred, behövs att vi utnyttjar vår demokratiska rätt att rösta. Behövs att vi engagerar alla i vår närhet att gå till valurnorna.
Ett fullkomligt oslagbart framträdande under rubriken ”If you want corn – plant corn!” av Manuel Knights fick Cinderella att rista av skratt och nära nog sjunka av alla skrattårar som flödade. På ett makalöst sätt talade han om ”Hur målsättning, strategi och människors engagemang kan leda till valseger”. Jag önskar att jag hade kunnat återge något av denna performance! Budskapet kommer garanterat heller aldrig att glömmas av 469 moderater.
Seminarierna: Vässa argumenten! handlade om jobb, skola, sjukvård, klimat, brott, bostäder i en växande Stockholmsregion. Att utbyta erfarenheter, knyta nya kontakter och ha hjärtligt roligt är att ingå i den moderata gemenskapen.

mars 18, 2014

vårkonferensen m 14

skola eller skatt – ”Gilla”(S)påren förskräcker

mars 12, 2014

Den dramatiskt förändrade värld, som den tekniska utvecklingen efter IT-revolutionen innebär, har medfört konsekvenser för  dagens skola. Minns den nyfödda IT-boomens glada utrop: ” Nu behövs inte pluggskolan längre!”. Minns att lärarna skulle bli studievägledare och hjälpredor! Minns alla böcker, som ingen skulle behöva släpa på längre…

Vi har bra skolor med undervisning som förändras i takt med samhällets utveckling. Skolor som förbereder elever för det liv, som de egna förutsättningarna ger möjlighet till.  Skolor som lägger den kunskapsmässiga grunden för livet som vuxen och arbetstagare. Det är en vedertagen sanning att läraren är nyckelpersonen.

Det är också en vedertagen sanning att lärarnas arbetsförhållanden måste förbättras. Lärarnas status behöver höjas genom högre inträdeskrav till lärarstudierna, genom bättre karriärmöjligheter och god löneutveckling. Onödig byråkrati måste tas bort och förändringstakten i skolan saktas ner. Det behöver bli lockande att bli lärare. Allt nödvändiga förutsättningar för att behålla och få kompetenta och inkännande lärare, som kan möta sina elever oavsett elevernas behov – enligt min övertygelse.

I spåren av en skola som genomgått datasamhällets och folkomflyttningens brytningstider ses många rubriker om skolans och elevernas tillstånd. Å ena sidan tiger skolhälsan och de goda resultaten still. Å andra sidan finns grupper där skattemiljarder och extra insatser inte ger elever nödvändiga kunskaper i det dagliga skolarbetet, grupper av elever som inte tycks förstå sin situation. Skolan blir en påtvingad förvaring och konflikthärd. Diagnoser ställs i allt högre tempo och medicinering ordineras  i samma takt.  Alltsedan enhetsskolan infördes och senare kommunaliseringen av skolan genomfördes har man talat om sjunkande resultat. Vad är sken och vad är verklighet? Är skolan bra eller dålig?

Jag hävdar bestämt att vi har en bra skola. Det är inte skolan som felar i alla sina delar. Det handlar enligt min mening i mycket hög grad om begreppen ansvar och respekt. Gemensamt ansvar. Ansvar delat mellan föräldrar, elever och lärare. Respekt för skolan, lärarna, klasskamraterna och arbetsdagen. En respekt som är föräldrars och elevers gemensamma ansvar att förstå och ge. För de flesta är detta inte ett problem, men tillräckligt många är ändå så villrådiga och präglade av traumatiska situationer att en oacceptabel skoldag blir resultatet.

En historisk tillbakablick. Jag menar att en negativ utveckling startades i och med enhetsskolan. Vi, som var i aktuell ålder på 1950-60-talen, hade onda aningar. Att tro att alla kan lära sig exakt samma saker, samtidigt, på samma sätt och till samma kompetens, tyckte vi var lika dumt, som att praktiskt begåvade elever måste slösa bort tiden på att läsa i stället för att få en gedigen yrkesutbildning. För oss var det obegripligt att olika studiebegåvningar och intressen stuvades ihop i samma ämnen och undervisningstakt med samma lärare. Att betyg sattes efter kurvor i stället för kunskap.

Vi hade stor respekt för vår lärares kunskaper och kravet på hyfs och ordning i skolan. Visst gnällde vi över läxor och prov, men gnodde på i alla fall.  –  Vi ville inte vara kompisar med våra föräldrar och lärare, men kunde förstå varandra och samarbeta ändå. Vi fick lära oss dagligt ansvar genom läxor och ansvar på längre sikt genom betygsatta prov. Vi fick veta kontinuerligt vad vi kunde genom betygen från och med ettan, höst och vår.  Våra föräldrar eller vårdnadshavare hade god koll.

Det som idag finns att hämta momentant i datorer, fanns då i skolböcker, uppslagsverk, bibliotek, tabeller och i lärarnas huvuden. De möjligheter vi fått genom IT-revolutionen är fantastiska. Jag tror förresten inte, att det är datorernas fel att elever tappat kunskapsplugg och intresse för skolan – med resultat att skolresultaten dalar i jämförelse med andra länder. Det är det sätt vi använder datorerna på och skolmiljön, som är problemet. Det är begreppen ansvar och respekt som har hamnat i malpåse.

Vad göra? Elever måste inse, att ömsesidig respekt mellan lärare och elev är grundläggande för en konstruktiv skoldag. Elever måste förstå, att det är de själva, som har ansvaret för sina framtida möjligheter i arbetslivet. Det är ett vuxenansvar, både föräldrars och lärares, att få elever att förstå sin dagliga situation i skolan.

För att kunna upprätthålla vår levnadsstandard behövs, förutom gynnsamma lägen för innovativa och ekonomiska drivkrafter, att läroanstalter, forskningsinstitut och företag får fortlöpande påspädning från skolan. Det betyder studerande som kan skriva, läsa, räkna och använda dessa kunskaper i sitt tänkande. Det betyder grundlig yrkesutbildning. Det betyder läxor under skoltiden, vare sig man sitter hemma, i skolan eller med någon form av läxhjälp – och datorn.

Om inte majoriteten av elever och föräldrar tillsammans med goda lärare skulle ha förstått detta, så länge vi haft en skola med skolplikt, skulle vi i Sverige inte ha de globalt sett gynnsamma levnadsbetingelser, som vi de facto har.

Våra skolor är bra! Våra lärare är bra! Våra ungdomar är framtiden!