Archive for april, 2014

vad pågår, egentligen?

april 1, 2014

Idag är himlen grå. Det enda liv som synts ute denna morgon är en ensam duva, som flugit från en tall till en annan. Med morgontidningen lutad mot det mulna ljuset sitter jag och läser, skummar en artikel om nordbors egenskap att i hög grad lita på varandra. Tankarna slår strax en bro till kommentarer efter ett inlägg häromdagen. Jag har svarat Nej på den första, om min idé om frihet är att låsa in människor på obestämd tid utan åtgärd.

Jag tackar för övriga kommentarer som skrivits och väljer att inte publicera dessa, då innehållet går i vitt skilda tanke- och känslospår, vilket jag anser skulle kräva källhistoriskt forskande om orsakssammanhang. Min initiala avsikt var inte att inleda en debatt om historiska händelser med omdiskuterad svensk, socialdemokratisk inblandning.

Som tankar från skyn dalar nu stora vita flingor mot marken – tankarna vandrar vidare till det samtida geopolitiska läget. Vad pågår, egentligen?