Archive for juni, 2014

Framsteg för Moldavien

juni 30, 2014

Alla Dessa Dagar

CHISINAU: Jag vet inte riktigt vilket besök i ordningen i Moldavien detta är för min del, och under samtalen här i dag har jag ibland gått ett intryck av att ma olika samtalspartner har haft bättre överblick över den saken.

Men vi har tidigt och tydligt varit engagerade för att hjälpa detta inte alltför stora och påtagligt fattiga land med den europeiska reformvägen det så väl behöver.

Moldavien är Europas fattigaste land. Ser man till BNP per capita ligger de på en nivå ca en fjärdedel av grannlandet Rumänien, och detta tillhör förvisso inte de rikare inom EU.

På den sovjetiska tiden tillhörde man de minst dåliga av den tidens sovjetrepubliker.

Men sedan bet sig kommunisterna kvar vid makten här, och man missade hela den reformvåg som ju kom att börja att lyfta åtskilliga andra länder under det decennium som följde.

Sedan 2009 har landet dock haft påtagligt reform- och…

Visa originalinlägg 373 fler ord

Chisinau, Tbilisi och Kiev i nya situationen

juni 29, 2014

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Efter en dag hemma blir det nu en snabb resa till huvudstäderna i de tre länder som ju i fredags i Bryssel undertecknade de viktiga associeringsavtalen med EU.

Dessa frågor har ju varit viktiga för oss inte minst sedan vi 2008 tillsammans med Polen tog initiativet till det Östliga Partnerskapet.

Nu är dessa tre länder på väg in i ett nytt skede, med betydande sannolikhet för betydande påtryckningar från rysk sida för att fördröja eller förhindra ratificering av avtalen.

Och hot om att det därefter kommer att vidtas ytterligare åtgärder mot dem.

I detta läge är det självfallet viktigt att på ort och ställe ta reda på deras bedömningar.

I morgon börjar jag i Moldaviens huvudstad Chisinau, för att på måndag fortsätta till Tbilisi i Georgien och på tisdag hinna med även Kiev i Ukraina innan det är dags att återvända hem.

Och då är det ju också dags…

Visa originalinlägg 47 fler ord

Blev tydligt om Ukraina

juni 28, 2014

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Det var i sanning en historisk dag när avtalen med Ukraina, Moldavien och Georgien kunde skrivas under i Bryssel i dag.

Och de slutsatser om Ukraina stats- och regeringscheferna enades om efter sina diskussioner med president Poroshenko var starka och bra.

Intill måndag kväll måste Ryssland bl a medverka till att återställa kontrollen av gränsen till Ukraina liksom en del andra åtgärder av betydelse.

Sker inte detta kommer EU att vidta ytterligare åtgärder.

Reaktionerna på detta under de kommande dygnen kommer att vara viktiga.

Från Kreml förefaller det som om man dels är beredd till positiva politiska signaler men dels understöder eller t o m dirigerar en negativ utveckling i de berörda områdena.

Och därför är det bra att slutsatserna i dag är så tydliga i att det behövs faktiska förändringar i det faktiska uppträdandet.

Jag kommer att vara i Kiev på tisdag, och då bör det ju också…

Visa originalinlägg 277 fler ord

Klimat, Canada och avtal med Ukraina

juni 27, 2014

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Det blir ofta sena kvällar, och just i kväll handlade det om en trevlig middag under Lena Eks och mitt värdskap för den Global Commission on Climate and the Economy som träffas i Stockholm just nu.

Under ordförandeskap av Mexico:s f d president Calderon går den tillbaka på initiativ inte minst av Lena att hitta en syntes mellan global tillväxt- och global klimatpolitik.

Och kring det arbetet har det samlats en framträdande internationell grupp, med bl a professorn Stern från den berömda rapport för ett antal år sedan som kom att bära hans namn.

Diskussionerna i Stockholm handlar om det första utkastet till en rapport, och den slutgiltiga kommer att presenteras inför det högnivåmöte om klimatfrågan som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har kallat till i New York i slutet av september.

Det jag såg imponerade på mig, och jag tror att den rapport de kommer att presentera har goda…

Visa originalinlägg 265 fler ord

Bra slutsatser i Luxembourg

juni 26, 2014

Alla Dessa Dagar

LUXEMBOURG-STOCKHOLM: I allt väsentligt blev det ett mycket bra möte med mycket bra slutsatser i Luxembourg i dag. Och nu flyger vi hem efter dagens värv för att förbereda för morgondagen.

Ukraina och Irak var dagens två stora frågor.

I den första frågan var det viktigaste att vi gav ett klart stöd till president Poroshenkos fredsplan och att vi gav slutgiltigt grönt ljus till undertecknande av avtalet med Ukraina på fredag.

Man kan undra vad som hade hänt – och inte hänt – om dåvarande presidenten Yanukovich stått fast vid sin tidigare politik och undertecknat detta avtal redan i Vilnius i slutet av förra året.

Men Moskva tvingade honom att ändra kurs, och det kom att utlösa alla de olika händelser vi sett sedan dess.

Avtal blir det nu i alla fall, och därtill fortsatta överläggningar med Ryssland för att klargöra att de olika påståenden man för fram mot detta…

Visa originalinlägg 337 fler ord