Archive for september, 2014

ISIL, Ukraina och ISIL

september 25, 2014

Alla Dessa Dagar

NEW YORK: Även om president Obama inledde sitt anförande i den allmänna debatten på FN här med starka ord om Rysslands aggression mot Ukraina har det varit frågor om terrorism och ISIL som varit de dominerande under dagen.

Och mycket kom att fokuserar på det möte på högsta nivå med FN:s säkerhetsråd som ägde rum under eftermiddagen.

Under senare år har vi ofta haft anledning att beklaga att FN har varit förlamat på grund av splittringen i säkerhetsrådet, var det i dag möjligt att anta den viktiga resolutionen 1271 med 15 röster mot noll i säkerhetsrådet.

Och det var självfallet viktigt.

Resolutionen antogs under det sjunde kapitlet i FN-stadgan, vilket gör den mycket bindande för alla medlemsstater.

Sverige tillhörde kretsen av 104 stater som var medförslagsställare till resolutionen, men den kommer att ställa krav också på oss vad gäller våra lagar.

En del av detta har redan inletts, en del…

Visa originalinlägg 386 fler ord

Den utmanade demokratin

september 16, 2014

Alla Dessa Dagar

ATHEN: Det blev en lång flygning i dag ner hit till den grekiska huvudstaden och kvällens diskussioner om de utmaningar demokratin står för i dagens värld.

På 1990-talet talade vi mycket om demokratins landvinningar över världen, och så var det ju faktiskt också.

Sovjetunionens sammanbrott, i förening med den starka globaliseringen, ledde till att auktoritära regimer föll och en ny demokratisk era föreföll att stå för dörren.

I dag ter sig bilden lite annorlunda.

Utan att dramatiskt ändra bilden har Freedom House i sina årliga rapporter över tillståndet för friheten i världen under senare år noterat en svagt negativ trend.

Och med det glädjande undantaget av Tunisien har ju de stora förhoppningar som knöts till den s k arabiska våren grymt krossats.

I dag är repressionen i Egypten med all sannolikhet värre än vad den var under Mubarak-eran, och regionen i övrigt bjuder ju också på en dyster blick.

I…

Visa originalinlägg 394 fler ord

Aggression och invasion – och faktiskt också krig.

september 1, 2014

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Att få en alldeles tydlig bild av varje del av utvecklingen i de allra östligaste delarna av Ukraina är inte alldeles enkelt, men tillräckligt mycket kan vi i alla fall följa för att se de stora dragen i utvecklingen.

Och alldeles uppenbart är ju att utvecklingen under de senaste två veckorna gått in i ett dramatiskt nytt skede med mycket vitt gående konsekvenser.

Att varje steg i utvecklingen av denna kris och konflikt drivits fram av Ryssland har jag ju skrivit och talat om tidigare, och har ingen anledning att upprepa här.

Efter invasionen, ockupationen och annekteringen av Krim i slutet av februari och mars fanns det ju åtskilliga som trodde att krisen var över. Jag tillhörde som bekant inte dem.

Nästa skede tog sin början när maskerade män ockuperade polisstationen och några andra byggnader i staden Slovyansk i östra Ukraina den 12 april.

Och det var då inte…

Visa originalinlägg 970 fler ord