Archive for december, 2014

Om onsdagens budgetdebatt på Värmdö

december 1, 2014

Socialdemokraterna (S), i opposition på Värmdö, var frustrerade över att inte få bifall för sina förslag av majoriteten, Alliansen, i budgetdebatten i onsdags.
Visst är budgetdebatten under nuvarande omständigheter rätt meningslös, men varför skulle Alliansen frångå sin budget, framtagen under demokratiska och gemensamma former. Och det utan av S klarlagda ekonomiska konsekvenser?
Var skall pengarna tas? Vilka verksamheter drabbas? S var förvånade över avslagen. Förvånande!
S klagade över kort tid, att gå igenom Alliansens budget på, men anser att ännu kortare tid är tillräckligt för Alliansen att bearbeta 250 attsatser från S på.
S begärde gehör åtminstone för utredningar med motiveringen: ”de kostar ju inget”. Egendomligt påstående. Det finns inga gratis utredningar, de belastar budgeten och drabbar i slutänden skattebetalarna.
Att avkräva Alliansen bifall till utredningar, utan att belysa ekonomiska konsekvenser, anser jag vara oseriöst i förhållande till våra väljare. Som moderat vill jag veta vad mitt beslut får för ekonomiska konsekvenser för medborgarna.
En rambudget ger som bekant besked om utgiftstaket. Möjligheter att omarbeta och omprioritera inom ram, ges vid senare detaljbudgetdiskussioner i nämnder, styrelser och bolag. Det står då varje parti fritt att yrka bifall till omprioriteringar inom ram. I detta läge ges tid och möjlighet till framtagande av ekonomiska konsekvenser.
Det krävs en annat förspel till budgetdebatten än dagens, för bifall till förändringar i majoritetens budget enligt min mening.
Som moderat har jag grundinställningen att inte kräva ett öre, som inte är nödvändigt, av medborgarnas intjänade och till kommunen inbetalade skattemedel.