Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Lexical Distance Among the Languages of Europe

februari 23, 2017

Etymologikon™

Lexical Distance Network Among the Major Languages of Europe

This chart shows the lexical distance — that is, the degree of overall vocabulary divergence — among the major languages of Europe.

The size of each circle represents the number of speakers for that language. Circles of the same color belong to the same language group. All the groups except for Finno-Ugric (in yellow) are in turn members of the Indo-European language family.

English is a member of the Germanic group (blue) within the Indo-European family. But thanks to 1066, William of Normandy, and all that, about 75% of the modern English vocabulary comes from French and Latin (ie the Romance languages, in orange) rather than Germanic sources. As a result, English (a Germanic language) and French (a Romance language) are actually closer to each other in lexical terms than Romanian (a Romance language) and French.

So why is English still considered a Germanic language? Two reasons. First, the most frequently used 80%…

View original post 77 fler ord

Lexical Distance Among the Languages of Europe

februari 23, 2017

Etymologikon™

Lexical Distance Network Among the Major Languages of Europe

This chart shows the lexical distance — that is, the degree of overall vocabulary divergence — among the major languages of Europe.

The size of each circle represents the number of speakers for that language. Circles of the same color belong to the same language group. All the groups except for Finno-Ugric (in yellow) are in turn members of the Indo-European language family.

English is a member of the Germanic group (blue) within the Indo-European family. But thanks to 1066, William of Normandy, and all that, about 75% of the modern English vocabulary comes from French and Latin (ie the Romance languages, in orange) rather than Germanic sources. As a result, English (a Germanic language) and French (a Romance language) are actually closer to each other in lexical terms than Romanian (a Romance language) and French.

So why is English still considered a Germanic language? Two reasons. First, the most frequently used 80%…

View original post 77 fler ord

Diskussioner i London – och Sergey Lavrov.

maj 1, 2016

Alla Dessa Dagar

HEATHROW-ARLANDA: Så är jag på väg tillbaka till Stockholm efter dagarna med olika samtal i Bryssel och London.

Gårdagkvällen var middag på italienska residenset i London med diskussion om en del aktuella frågor inledd av dels USA:s ambassadör till EU och dels Storbritanniens nationella säkerhetsrådgivare.

Och förmiddagens diskussion handlade om Nato:s kommande toppmöte i Warszawa med inledningar av tyska UD:s politiske chef och USA:s ambassadör till just Nato.

Men för min del blev det nödvändigt att återvända hem till Stockholm något tidigare.

På Heathrow gavs det tid att snabbt gå igenom alla de brittiska tidningar jag kunde få tag på.

Att Daily Mail och The Sun hetsar mot invandring och Europa är knappast en nyhet, även om råheten i argumenten känns nästan stötande. Mer oroande är att jag tycker det finns en tendens också i tidningar som Daily Telegraph och The Times som på ett försiktigare sätt tenderar åt samma…

View original post 952 fler ord

Världen, och vår egen lilla del.

februari 28, 2016

Alla Dessa Dagar

HAUTE SAVOIE: Efter dagarna i Bryssel är det nu dags för en vecka sportlov, som för vår del brukar tillbringas i de franska Alperna i skuggan av Mont Blanc.

Utgången av det iranska valet är utan tvekan den händelse på den internationella arenan som ter sig so viktigast just nu.

Valet är ännu inte sluträknat, med tydligt är att de mera hårdföra krafterna i den iranska regimen råkat ut för ett rätt betydande nederlag. Mycket tydligt är detta i Teheran, även om jag skulle tro att bilden förändras en del när vi ser resultaten från landet i dess helhet.

Iran är förvisso ingen demokrati, och åtskilliga kandidater hade rensats ut redan i förväg. Men inom de ramar som regimen satte var det ett val, och utgången kommer att bli av betydelse.

Ända sedan den nukleära avtalet ingicks har vi sett tecken på en allt tydligare maktkamp inom regimen. De mer…

View original post 591 fler ord

Kris i Norden och kris i Mellersta Östern.

januari 4, 2016

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Så är det slut på de mer omedelbara helgerna, även om ju Trettondagen fortfarande ligger framför oss, och vi börjar se de första tecknen på återgång till mer normalt liv.

Nyårshelgen har bjudit på de sedvanliga tillbakablickarna i kombination med ett och annat försök att blicka framåt.

Mitt mer övergripande bidrag till de senare ansträngningarna återfinns i Dagens Industri i dag, och är delvis en uppföljning av en artikel på motsvarande tema som jag publicerade där för ett år sedan.

I dag har så införts kontroller av ID-handlingar vid passage av Öresund på också den fasta förbindelse som ju inneburit så mycket för nya möjligheter i denna del av vårt Norden.

I denna del är det onekligen en tragisk dag för samvaron mellan våra nordiska länder – i detta fall högst konkret mellan Danmark och Sverige.

Jag vägrar att tro att inte ömsesidigt förtroendefulla samtal mellan regeringarna i Köpenhamn…

View original post 538 fler ord

Vad som utmärker Väst är självkritiken, inte övergreppen

november 21, 2015

Källa: Vad som utmärker Väst är självkritiken, inte övergreppen

Invandring och integration

oktober 13, 2015

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Det var en arbetsdag här hemma i Stockholm i dag, och den kommer i morgon att följas av ytterligare en. Behövligt och trevligt.

Det var uppdatering och samordning i samband med uppdraget i den arbetsgrupp i Bryssel som ser på frågor kring gemensamma insatser för försvarsforskning i Europa, och det var uppdatering och samordning när det handlar om delar av den globala utvecklingen kring näten och data.

Så det blev en förmiddag i Kista, där frågor som dessa ligger en bra bit närmare än vad de kanske gör i huvudstadens mera centrala delar.

Men i morgon kommer jag i gengäld att spendera i alla fall viss tid i regeringskansli och riksdag, och måhända kommer det att bli aktuellt att också där beröra frågor kring detta.

Om den inrikespolitiska utvecklingen sägs det åtskilligt i dagar av detta, men jag tror knappast att det tjänar något syfte att också jag bidrar…

View original post 543 fler ord

DÖ är mer religion än politik

september 22, 2015

Källa: DÖ är mer religion än politik

Centern, NATO och Sverige.

september 1, 2015

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Så verkar det då som om hösten har anlänt. Jag antar att det var oundvikligt. Och någonting vi får leva med.

Två arbetsdagar här hemma ligger bakom mig. Åtskilligt att följa upp – och egentligen ännu mer att förbereda.

I går ägnade jag betydande tid åt att försöka att bedöma situationen i Iran och mellan Iran och omvärlden under de kommande åren.

Som det just nu ser ut verkar det ju som om president Obama är på väg att få tillräckligt stöd av demokratiska senatorer för att republikanska diton inte skall kunna blockera och kullkasta avtalet med Iran.

Och därmed kommer det ju på olika sätt att skapas nya förutsättningar för relationerna med landet. Det gäller också Sverige – och det är viktigt att vi inte är sist i den kön.

Det kan inte uteslutas att jag kommer att ha anledning att lägga Teheran till mitt reseschema för hösten.

View original post 472 fler ord

Bra att KU kan klargöra.

juli 19, 2015

Alla Dessa Dagar

VID MEDELHAVET: Hemma ser jag att diskussionen nu handlar om frågan om vice statsminister. Och att den nu också anmälts till riksdagens konstitutionsutskott.

Det tycker jag är bra.

Inte för att nödvändigtvis ”pricka” och plocka politiska poäng, utan för att få besked om och lägga fast vad som bör vara konstitionell praxis.

Begreppet ”vice statsminister” finns inte i vår regeringsform, utan där talas i stället om möjligheten att utse ett statsråd som ersätter statsministern när det finns skäl till detta.

Men begreppet har detta till trots etablerat sig under de senaste decennierna.

I de borgerliga regeringar som jag har erfarenhet av – och det är sedan 1976 – var det självklart att det begreppet användes för det statsråd som också formellt gavs funktionen att träda in i statsministerns ställe.

Hur det var i de socialdemokratiska regeringar innan dess som använde titeln vet jag inte, men jag skulle vara förvånad om…

View original post 238 fler ord