DÖ är mer religion än politik

september 22, 2015

Källa: DÖ är mer religion än politik

Annonser

Centern, NATO och Sverige.

september 1, 2015

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: Så verkar det då som om hösten har anlänt. Jag antar att det var oundvikligt. Och någonting vi får leva med.

Två arbetsdagar här hemma ligger bakom mig. Åtskilligt att följa upp – och egentligen ännu mer att förbereda.

I går ägnade jag betydande tid åt att försöka att bedöma situationen i Iran och mellan Iran och omvärlden under de kommande åren.

Som det just nu ser ut verkar det ju som om president Obama är på väg att få tillräckligt stöd av demokratiska senatorer för att republikanska diton inte skall kunna blockera och kullkasta avtalet med Iran.

Och därmed kommer det ju på olika sätt att skapas nya förutsättningar för relationerna med landet. Det gäller också Sverige – och det är viktigt att vi inte är sist i den kön.

Det kan inte uteslutas att jag kommer att ha anledning att lägga Teheran till mitt reseschema för hösten.

View original post 472 fler ord

Bra att KU kan klargöra.

juli 19, 2015

Alla Dessa Dagar

VID MEDELHAVET: Hemma ser jag att diskussionen nu handlar om frågan om vice statsminister. Och att den nu också anmälts till riksdagens konstitutionsutskott.

Det tycker jag är bra.

Inte för att nödvändigtvis ”pricka” och plocka politiska poäng, utan för att få besked om och lägga fast vad som bör vara konstitionell praxis.

Begreppet ”vice statsminister” finns inte i vår regeringsform, utan där talas i stället om möjligheten att utse ett statsråd som ersätter statsministern när det finns skäl till detta.

Men begreppet har detta till trots etablerat sig under de senaste decennierna.

I de borgerliga regeringar som jag har erfarenhet av – och det är sedan 1976 – var det självklart att det begreppet användes för det statsråd som också formellt gavs funktionen att träda in i statsministerns ställe.

Hur det var i de socialdemokratiska regeringar innan dess som använde titeln vet jag inte, men jag skulle vara förvånad om…

View original post 238 fler ord

Historiskt avtal av stor betydelse.

juli 15, 2015

Alla Dessa Dagar

VID MEDELHAVET: I dag på morgonen kom det så äntligen vit rök från Coburg-palatset i Wien där slutfasen av förhandlingarna med Iran i den nukleära frågan pågått under de senaste 17 dygnen.

Inte sedan Henry Kissingers dagar har en amerikansk utrikesminister spenderat så lång tid utomlands i enstaka förhandling som John Kerry nu gjort. Och han förtjänar förvisso stor uppskattning för de insatser han nu gjort.

Utan tvekan är den slutliga överenskommelsen i Wien den viktigaste diplomatiska överenskommelsen på många år. Det som kunde ha lett till ett nytt krig har nu lett till en överenskommelse och ett nytt skede i en utomordentligt konfliktfylld region.

De som följt denna blogg under senare år vet att jag, också i tider då vindarna blåste åt helt andra håll, varit en envis förkämpe för en överenskommelse av ungefär den innebörd som vi nu till slut fått se.

Länge föreföll det närmast omöjligt.

Tydliga…

View original post 875 fler ord

Här finns den nya världen.

mars 4, 2015

Alla Dessa Dagar

BARCELONA: Strax skall jag lämna det stora utställningsområdet och jättelika Mobile World Conference här i Barcelona för att flyga till Riga och andra uppgifter.

Att vi står inför mycket betydande förändringar när vi nu går mot ett data-drivet nätverkssamhälle och gradvis en dito värld är mycket tydligt när man vandrar runt här på den väldiga mässan.

Och det gör man tillsammans med ca 90.000 personer varje dag – och det är ingen mässa som på öppen för allmänheten.

En gång var mobiltelefoner just – mobiltelefoner. Och det tyckte vi nog var tämligen revolutionerande då.

Men nu har vi smarta telefoner som är våra kontakter med de snabbt växande globala nätverken med alla dess applikationer och möjligheter.

I år räknar man med att det kommer att säljas mer än en miljard smarta telefoner – ingen annan ny teknologi har anammats och spritts som denna.

Och var och en av dessa har…

View original post 558 fler ord

Östdiskussioner i Bryssel

januari 14, 2015

Alla Dessa Dagar

BRYSSEL: Strax bär det hem efter en och en halv dag här med lite olika möten och samtal om den europeiska utvecklingen.

Fortfarande handlar det ju om ett inledande skede för de nya bemanningar som de olika EU-institutionerna fått, och man skall nog vara lite försiktig med alltför säkra omdömen om hur det fungerar.

Detta hindrar dock inte att just detta tillhör de ledande samtalsämnena i den bubbla som ju Bryssel i många avseenden utgör.

Många av mina samtal har alldeles självklart handlat om de olika utrikes- och säkerhetsutmaningarna runt Europas gränser.

Och även om den terror som drabbade Paris hade sin mer omedelbara grund i Frankrike självt har även den självfallet bidragit till att göra denna diskussion än viktigare.

Samtalen i Berlin i går med Ryssland om situationen i Ukraina förde inte till en situation där man ansåg att det fanns underlag för ett möte på toppnivå i Astana…

View original post 610 fler ord

Om onsdagens budgetdebatt på Värmdö

december 1, 2014

Socialdemokraterna (S), i opposition på Värmdö, var frustrerade över att inte få bifall för sina förslag av majoriteten, Alliansen, i budgetdebatten i onsdags.
Visst är budgetdebatten under nuvarande omständigheter rätt meningslös, men varför skulle Alliansen frångå sin budget, framtagen under demokratiska och gemensamma former. Och det utan av S klarlagda ekonomiska konsekvenser?
Var skall pengarna tas? Vilka verksamheter drabbas? S var förvånade över avslagen. Förvånande!
S klagade över kort tid, att gå igenom Alliansens budget på, men anser att ännu kortare tid är tillräckligt för Alliansen att bearbeta 250 attsatser från S på.
S begärde gehör åtminstone för utredningar med motiveringen: ”de kostar ju inget”. Egendomligt påstående. Det finns inga gratis utredningar, de belastar budgeten och drabbar i slutänden skattebetalarna.
Att avkräva Alliansen bifall till utredningar, utan att belysa ekonomiska konsekvenser, anser jag vara oseriöst i förhållande till våra väljare. Som moderat vill jag veta vad mitt beslut får för ekonomiska konsekvenser för medborgarna.
En rambudget ger som bekant besked om utgiftstaket. Möjligheter att omarbeta och omprioritera inom ram, ges vid senare detaljbudgetdiskussioner i nämnder, styrelser och bolag. Det står då varje parti fritt att yrka bifall till omprioriteringar inom ram. I detta läge ges tid och möjlighet till framtagande av ekonomiska konsekvenser.
Det krävs en annat förspel till budgetdebatten än dagens, för bifall till förändringar i majoritetens budget enligt min mening.
Som moderat har jag grundinställningen att inte kräva ett öre, som inte är nödvändigt, av medborgarnas intjänade och till kommunen inbetalade skattemedel.

Dramatik i Stockholm och i Chisinau?

november 30, 2014

Alla Dessa Dagar

STOCKHOLM: En lugn och trevlig helg hemma. Och Första Advent bjuder alltid på speciell stämning. Tempot börjar sänkas. Julen börjar att närma sig.

I inrikespolitiken är det däremot tvärt om. Stämningen och spänningen skruvas upp inför avgörandet om regeringens budgetproposition på onsdag. Alla vet att det blir dramatik. Ingen vet hur det kommer att utvecklas och sluta.

En sak är alldeles säker: på detta sätt kan inte Sverige regeras i nästan fyra år till.

Vi riskerar att få inte bara regeringsmaktens utan politikens förfall. På ett eller annat sätt måste det fås till en förändring.

I sak vore det självfallet bättre för Sverige om riksdagen godkände allianspartiernas förslag till budget än den regeringsproposition som man ju tillät vänsterpartiet att få ett mycket kraftigt inflytande över.

Hur detta gick till än för mig fortfarande något av ett mysterium. Det borde ha varit uppenbart att en vändning tydligt till vänster skulle göra…

View original post 780 fler ord

Om Norden och Nato

oktober 29, 2014

Alla Dessa Dagar

ROM: Solen fortsätter att skina över den eviga staden, och icke heller i övrigt finns det anledning att registrera några större klagomål.

Hemma är det session med Nordiska Rådet och i anslutning till detta ministermöten med såväl stats- som utrikesministrar och andra.

Från vår nya regering hör jag att det nu skall bli en ny start på det nordiska samarbetet. Och att det finns en positiv vilja finns det all anledning att applådera.

Det område där detta tagit de största stegen framåt under de senaste åren har varit säkerhets- och försvarspolitiken med grund inte minst i den s k Stoltenberg-rapporten 2008.

Åtskilligt i den har redan uppnåtts, och det finns all anledning att diuskutera de nya steg som kan tas.

Det handlar förvisso om det viktiga samarbetet på dessa områden mellan Sverige och Finland, där ju en viktig ny inriktning lagts fast, men det är viktigt att säga att det…

View original post 270 fler ord

ISIL, Ukraina och ISIL

september 25, 2014

Alla Dessa Dagar

NEW YORK: Även om president Obama inledde sitt anförande i den allmänna debatten på FN här med starka ord om Rysslands aggression mot Ukraina har det varit frågor om terrorism och ISIL som varit de dominerande under dagen.

Och mycket kom att fokuserar på det möte på högsta nivå med FN:s säkerhetsråd som ägde rum under eftermiddagen.

Under senare år har vi ofta haft anledning att beklaga att FN har varit förlamat på grund av splittringen i säkerhetsrådet, var det i dag möjligt att anta den viktiga resolutionen 1271 med 15 röster mot noll i säkerhetsrådet.

Och det var självfallet viktigt.

Resolutionen antogs under det sjunde kapitlet i FN-stadgan, vilket gör den mycket bindande för alla medlemsstater.

Sverige tillhörde kretsen av 104 stater som var medförslagsställare till resolutionen, men den kommer att ställa krav också på oss vad gäller våra lagar.

En del av detta har redan inletts, en del…

View original post 386 fler ord